Informace pro zákonné zástupce k organizaci vzdělávání od 30. 11. 2020

Škola

Informace pro zákonné zástupce k organizaci vzdělávání od 30. 11. 2020 – 1. stupeň

 

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádných  opatření vlády a pokynů pro provoz škol od 30. 11. 2020 bude probíhat výuka takto:

1.  Žáci 1. stupně

- obnovuje se prezenční výuka žáků 3., 4. a 5. roč.

      - všichni žáci 1. stupně se budou vzdělávat prezenčně, tj. budou do školy

       docházet každý den a výuka bude probíhat podle rozvrhu

      - prezenční výuka je pro všechny žáky povinná

     - je zakázána sportovní činnost a zpěv (místo tělesné výchovy je doporučena např.

       procházka venku, hudební výchova musí být naplněna jinak než zpěvem)

     - výuka plavání 3. A, 3. B a 4. A je nadále zrušena

 Dle hygienických a epidemiologických doporučení je nutné ve zvýšené míře větrat v době  přestávek i v průběhu každé vyučovací hodiny a zařadit pobyt venku, proto je vhodné přizpůsobit tomu oblečení dětí.

 

2. Příchod žáků do školy

7,40 – 1. A, 1. B, 4. A, 5. A, 5. B

7,50 – 2. A, 3. A, 3. B

Prosíme o dodržování těchto časů.

 

3. Provoz školní jídelny od 30. 11. 2020:

Objednání obědů: Zákonní zástupci žáků objednají oběd pro své děti, které nastoupí od

30. 11. zpět do školy u vedoucí školní jídelny paní Necidové:

  a) telefonicky na tel. 733 747 808

  b) SMS na tel. 733 747 808

  c) e-mailem (jidelna@zsprosetice.cz)

  d) osobně (nejpozději do 8,00 h na tentýž den)

Nutno uvést:

  • jméno a  příjmení žáka
  • odkdy bude žák chodit na obědy
  • popřípadě, pokud nechodí žák každý den, uvést v jaké dny

Družinové děti, které mají přeplatky, mohou vše nahlásit ráno v družině.

Oběd dostane pouze ten, kdo se nahlásí.

Platba obědů bude možná bezhotovostně. Na možnost platby v hotovosti a  případě dalších dotazů  kontaktujte vedoucí školní jídelny:  733 747 808, jidelna@zsprosetice.cz

4. Provoz školní družiny od 30. 11. 2020:

Provozní doba ranní družiny je  denně od 6,00 do 8,00, odpoledne je provoz do 15,30. Zákonní zástupci si mohou své děti vyzvedávat ve 13,30 a v 15,00. Prosíme o dodržování těchto časů. Dle hygienických a epidemiologických pokynů je doporučen ve zvýšené míře pobyt venku, proto je vhodné přizpůsobit tomu oblečení vašich dětí.

 

Informace pro zákonné zástupce k organizaci vzdělávání od 30. 11. 2020

 přípravná třída

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádných  opatření vlády a pokynů pro provoz škol od 30. 11. 2020 bude probíhat vzdělávání dětí přípravné třídy takto:

1.   Organizace vzdělávání

- pokračuje prezenční vzdělávání

      - prezenční vzdělávání je pro všechny děti povinné

      - je zakázána sportovní činnost a zpěv (místo tělesné výchovy je doporučena např.

        procházka venku)

   

 Dle hygienických a epidemiologických doporučení je nutné ve zvýšené míře větrat v době  přestávek i v průběhu každé vyučovací hodiny a zařadit pobyt venku, proto je vhodné přizpůsobit tomu oblečení dětí.

 

2. Příchod dětí do školy

7,40 – 7,55 - bočním vchodem přes školní družinu jako doposud

 

Prosíme o dodržování tohoto času.

 

3. Provoz školní jídelny od 30. 11. 2020:

Objednání obědů: jako doposud u vedoucí školní jídelny paní Necidové:

  a) telefonicky na tel. 733 747 808

  b) SMS na tel. 733 747 808

  c) e-mailem (jidelna@zsprosetice.cz)

  d) osobně (nejpozději do 8,00 h na tentýž den)

Nutno uvést:

  • jméno a  příjmení žáka
  • odkdy bude žák chodit na obědy
  • popřípadě, pokud nechodí žák každý den, uvést v jaké dny

Platba obědů bude možná bezhotovostně. Na možnost platby v hotovosti a  případě dalších dotazů  kontaktujte vedoucí školní jídelny:  733 747 808, jidelna@zsprosetice.cz

4. Provoz školní družiny od 30. 11. 2020:

Provozní doba ranní družiny je  denně od 6,00 do 8,00, odpoledne je provoz do 15,30. Zákonní zástupci si mohou své děti vyzvedávat ve 13,30 a v 15,00. Prosíme o dodržování těchto časů. Dle hygienických a epidemiologických pokynů je doporučen ve zvýšené míře pobyt venku, proto je vhodné přizpůsobit tomu oblečení vašich dětí.

 

Informace pro zákonné zástupce k organizaci vzdělávání od 30. 11. 2020 – 2. stupeň

 

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádného  opatření vlády a pokynů MŠMT pro provoz škol od 30. 11. 2020  bude  výuka probíhat takto:

1.  Žáci 2. stupně

od 30. 11. 2020 a každý další lichý týden

6. A, 7. A, 8. A – výuka probíhá dle rozvrhu s osobní účastí žáků ve škole (prezenčně)

9. A – výuka probíhá dle rozvrhu s osobní účastí žáků ve škole (prezenčně) každý týden

Prezenční výuka je pro všechny žáky povinná.

6. B, 7. B, 8. B – výuka probíhá dle rozvrhu distančním způsobem (na dálku), žáci se vzdělávají z domova prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, kterou žáci mají nainstalovanou na vlastním zařízení (PC, NTB, tablet, telefon) a budou postupovat podle pokynů vyučujících.

Distanční vzdělávání je podle školského zákona pro všechny žáky povinné.

V případě, že žák nemá technické vybavení a možnost internetového připojení, tak si úkoly a materiály pro výuku může žák nebo jeho zákonný zástupce vyzvednout osobně každý den v době od 14,00 do 14,15 před školou od vyučujících.

 

od 7. 12. a každý další sudý týden:

6. B, 7. B, 8. B  – výuka probíhá dle rozvrhu s osobní účastí žáků ve škole (prezenčně)

9. A – výuka probíhá dle rozvrhu s osobní účastí žáků ve škole (prezenčně) každý týden

Prezenční výuka je pro všechny žáky povinná.

6. A, 7. A, 8. A  – výuka probíhá dle rozvrhu distančním způsobem (na dálku), žáci se vzdělávají z domova prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, kterou žáci mají nainstalovanou na vlastním zařízení (PC, NTB, tablet, telefon) a budou postupovat podle pokynů vyučujících.

Distanční vzdělávání je podle zákona pro všechny žáky povinné.

V případě, že žák nemá technické vybavení a možnost internetového připojení, tak si úkoly a materiály pro výuku může žák nebo jeho zákonný zástupce vyzvednout osobně každý den v době od 14,00 do 14,15 před školou od vyučujících.

 

2. Příchod žáků do školy:

7,40 – 6. A (od 30. 11. a každý lichý týden)

           6. B (od 7. 12. a každý sudý týden)

7,50 – 7. A, 8. A (od 30. 11. a každý lichý týden) a 9. A

           7. B, 8. B (od 7. 12. a každý sudý týden) a 9. A

Prosíme o dodržování stanovených časů.  

     

3. Provoz školní jídelny:

Objednání obědů: Zákonní zástupci žáků objednají oběd pro své děti, které nastoupí od

30. 11. zpět do školy u vedoucí školní jídelny paní Necidové:

  a) telefonicky na tel. 733 747 808

  b) SMS na tel. 733 747 808

  c) e-mailem (jidelna@zsprosetice.cz)

  d) osobně (nejpozději do 8,00 h na tentýž den)

Nutno uvést:

  • jméno a  příjmení žáka
  • odkdy bude žák chodit na obědy
  • popřípadě, pokud nechodí žák každý den, uvést v jaké dny

Oběd dostane pouze ten, kdo se nahlásí.  Platba obědů bude možná bezhotovostně. Na možnost platby v hotovosti a v případě dalších dotazů  kontaktujte vedoucí školní jídelny: 733 747 808, jidelna@zsprosetice.cz

24. 11. 2020                                                  

 

Mgr. Marcela Prokůpková,  ředitelka školy