Informace pro zákonné zástupce – Provoz škol od 11. 1. do 22. 1. 2021

Škola

Praha, 7. ledna 2021 - Vláda na svém dnešním jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020.

Do 22. 1. 2021 bude pokračovat prezenční výuka dětí přípravné třídy a žáků 1. a 2. roč., ostatní žáci se nadále vzdělávají distančně.

 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-11-do-22-ledna-2021