Informace pro zákonné zástupce – projekt Ústeckého kraje „ÚK – obědy do škol III“

Škola

Projekt bude realizován na základě partnerské spolupráce mezi Ústeckým krajem a školou.

Cílovou skupinou jsou děti ve věku 3 – 15 let, kterým bude uhrazeno stravování - obědy ve školní jídelně.

 

Cílové skupiny této výzvy jsou:

 •  Děti ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu či víceleté gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v rozhodném období v hmotné nouzi.

 

Rozlišujeme dva druhy rozhodného období:

 • a) Celoroční stravování (září 2021 – červen 2022)

 

Rozhodné období pro celoroční stravování je stanoveno takto:

 •  1. 5. 2021 - 31. 8. 2021 pro zařazení dítěte do celoročního stravování.

 

Přičemž současně platí, že

 •  podmínka hmotné nouze je naplněna kdykoli v průběhu rozhodného období pro celoroční stravování, vymezeného pro danou projektovou žádost;
 •  Úřady práce vydávají potvrzení o zapojení do projektů během měsíců května až srpna 2021;
 •  strava musí být zkonzumována dítětem v zařízení školního stravování;
 •  podpora žáků ZŠ není omezena typem ZŠ.

 

 • b) Stravování pouze ve 2. pololetí (únor 2022 – červen 2022)

 

Rozhodné období pro stravování pouze ve druhém pololetí je stanoveno takto:

 •  1. 1. 2022 – 31. 1. 2022 pro zařazení dítěte do stravování ve druhém pololetí školního roku.

 

Přičemž současně platí, že

 •  podmínka hmotné nouze je naplněna kdykoli v průběhu rozhodného období pro stravování pouze ve druhém pololetí, vymezeného pro danou projektovou žádost;
 •   Úřady práce vydávají potvrzení o zapojení do projektů během měsíce ledna 2022;
 •   strava musí být zkonzumována dítětem v zařízení školního stravování;
 •   podpora žáků ZŠ není omezena typem ZŠ.
 •  

Děti budou  do projektu zapojeni na základě posouzení místně příslušné pracoviště Úřadu práce.

 

 MPSV - obědy do škol: Školství, mládež a tělovýchova: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)

 

Více informací k projektu vám poskytne ředitelka školy na tel. 603 198 107 nebo

 e-mailu reditelna@zsprosetice.cz do 22. 3. 2021.

 

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy