Informace pro zákonné zástupce – schůzky 9. 11. 2021

Škola

Schůzka pro zákonné zástupce, kteří budou žádat o 10. rok školní docházky

čas: 15:30

místo: školní jídelna

 

Schůzka pro zákonné zástupce vycházejících žáků

čas: 15:45

místo: školní jídelna

 

Třídní schůzky (informace o prospěchu a chování žáků za 1. pol.) pro 1. stupeň

čas: 16:00

místo: třídy

 

Třídní schůzky (informace o prospěchu a chování žáků za 1. pol.) pro 2. stupeň

čas: 16:30

místo: třídy

 

Žádám všechny zákonné zástupce, aby  se po dobu pobytu ve škole  řídili mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví, která jsou platná ve školách (ochrana dýchacích cest- respirátory a rozestupy).

 

 

Marcela Prokůpková, ředitelka školy