Přípravná třída se účastnila soutěže Teplický Dopraváček

Exkurze a výlety
Soutěže
Fotogalerie
Přípravná třída

Cílem projektu je podpora prevence rizikového chování dětí a jejich seznámení se základními vědomostmi, dovednostmi a kompetencemi pro bezpečný pohyb na pozemních komunikacích.

Děti plnily různé zábavné aktivity spojené s dopravní výchovou a pohybem v běžném dopravním provozu -  soutěžily ve znalostech  pravidel silničního provozu, v jízdě obratnosti mezi kužely, kreslily tematické obrázky a také plnily úkoly ve znalosti dopravních značek.

V rámci spolupráce s Nadačním fondem Kryštůfek  a Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje  se děti dozvěděly, jak účinně poskytnout první pomoc a prakticky si vyzkoušely život zachraňující úkony za účasti profesionálních záchranářů. Děti si také mohly prohlédnout hasičskou techniku HZS Ústeckého kraje – požární stanice Teplice.

Ze soutěžení si děti zasloužily mnoho dárečků. Odnesly si ale také hodně krásných zážitků, které jim složky Integrovaného záchranného systému ve spolupráci s MŠ Na spojce připravily.

10. 6. 2022