Pasování prvňáčků 1. B na čtenáře

Škola
Fotogalerie

V pátek 10. června se naši prvňáčci stali opravdovými čtenáři. V krásných prostorech Regionální knihovny Teplice proběhlo slavnostní pasování na čtenáře. Pan král s paní královnou postupně všechny děti pasovali na rytíře a lady „Řádu čtenářského“. Předtím však děti pronesly čtenářský slib, že budou knihy opatrovat, vážit si jich, i všeho dobrého, co je v nich napsáno. Děti si odnesly krásnou knihu, pasovací listinu o přijetí rytíře řádu čtenářského, aby na tento slavnostní den nezapomněly. Celoroční úsilí prvňáčků, všech učitelů a ostatních pedagogických pracovníků, ale i rodičů se vyplatilo. Věříme, že knihy se stanou nedílnou součástí volného času každého dítěte.

Mgr. Lenka Müllerová, třídní učitelka 1.B