Český den proti rakovině 10. 5. 2017

Ostatní aktivity

Český den proti rakovině 10. 5. 2017

Již potřetí se žáci naší školy zúčastnili 10. 5. 2017 celonárodní veřejné sbírky pořádané Ligou proti rakovině Praha z. s. vždy druhou středu v měsíci květnu. Jednalo se již o 21. ročník. Tématem byly letos skupiny nádorů hlavy a krku, jejichž příčinou je ze tří čtvrtin kouření, nadměrná konzumace alkoholu, špatná hygiena dutiny ústní a nedostatečná péče o chrup. Žáci 6. A a 7. A byli v tomto projektu nováčky. Ještě, než vyšli do ulic, byli řádně proškoleni, aby byli schopni odpovídat na případné otázky dárcům finanční hotovosti. Zároveň byli upozorněni na vhodné a slušné chování v době akce. Za žáky 6. A odpovídala paní učitelka Z. Benediktová s paní asistentkou V. Mráčkovou a žáky 7. A měla na starosti paní učitelka A. Štofčová.

K dispozici jsme měli dohromady 1250 kvítků Měsíčku lékařského. Celkem jsme prodali 837 kvítků. Vráceno bylo 413 kvítků. Utržili jsme částku 17 897 Kč, na kterou jsme patřičně hrdi. Žáci 7. A vybrali 12 155 Kč a žáci 6. A 5 742 Kč. Nejvíce peněz se podařilo vybrat skupině tvořené P. Kutišem, K. Jarkou, L. Mayovou a M. Bendou ze   7. A. Dohromady tito žáčci vybrali částku 2 673 Kč. Patří jim velká pochvala.

Žákům obou tříd se tento projekt velice líbil. Měli pocit, že vynaložili své úsilí pro dobrou a užitečnou věc. Vyzkoušeli si zároveň i své komunikační schopnosti. Při akci se setkali s lidmi, kteří Ligu proti rakovině každoročně svým příspěvkem podporují, ale zároveň i s lidmi, kteří pro tuto sbírku a pravděpodobně ani pro žádnou jinou nemají pochopení. Tato druhá skupina lidí, nutno podotknout, že podstatně menší, měla mnohdy nevhodné, nevybíravé a dokonce i urážlivé poznámky, které všichni ze zúčastněných museli přehlédnout a nebrat si je osobně příliš k srdci. Tito lidé totiž nepochopili, že účelem této akce není jen vybrat co nejvíce peněz, ale zároveň i šířit osvětu pomocí letáčků, jež jsme měli k dispozici a rozdávali je mezi obyvatele města bez ohledu zda přispěli na sbírku nebo ne.

Žákům naší školy se akce líbila a už se těší na příští rok. Opět by se rádi této sbírky zúčastnili. Nádherný pocit z dobrého skutku je totiž strašně fajn.

Vypracovala A. Štofčová