VOLNÝ DEN PRO ŽÁKY

Škola

 

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953

     V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje  ředitelka  školy

z technických důvodů (plánované přerušení dodávky elektrické energie, tepla a teplé vody)              

                                pro žáky  na den 1. 4. 2019

                                              volný den

 

Na základě projednání se zřizovatelem bude 1. 4. 2019 přerušena činnost školní družiny.

                                          Mgr. Marcela Prokůpková  ředitelka školy

 

Teplice 18. 3. 2019