Informace pro zákonné zástupce žáků 9. roč.

Škola

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků 9. roč. v maximálním počtu 15 žáků ve skupině. Vždy musí být splněny podmínky: 1 žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 2 metry (nejméně 1,5 metru)

Složení skupiny bude neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

 

Obsahem bude učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizace budou upřesněny.

 

Docházka nebude povinná.

 

Rodiče žáků 9. ročníků dostanou v průběhu úterý 5. 5. 2020 bližší informace e-mailem. Součástí e-mailu bude čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. V případě, že nemají možnost si ho vytisknout, mohou si ho vyzvednout ve škole po předchozí telefonické domluvě ( 605 271 477  - kancelář školy) nebo po domluvě s třídními učiteli. Čestné prohlášení je součástí tohoto článku.

 

 Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020.

 

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy

4. 5. 2020