Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně k otevření školy od 8. 6. 2020

Škola

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020: https://zsprosetice.cz/node/968

Závazná přihláška k docházce žáků 2. stupně - 6. ročník: https://zsprosetice.cz/node/969

Závazná přihláška k docházce žáků 2. stupně - 7. ročník: https://zsprosetice.cz/node/970

Závazná přihláška k docházce žáků 2. stupně - 8. ročník: https://zsprosetice.cz/node/971

Závazná přihláška k docházce žáků 2. stupně - 9. ročník: https://zsprosetice.cz/node/972

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění: https://zsprosetice.cz/node/973