Beseda na téma rasismus a xenofobie

2021/2022
Ostatní aktivity

1. hodina – 6. A  

2. hodina – 7. B  

3. hodina – 6. B 

4. hodina – 7. A