Aktuality

  • Škola
22.06.2020

Informace o odevzdávání učebnic, výdeji osobních věcí žáků a o předání vysvědčení.

  • Škola
03.06.2020

Realizace občasných a socializačních aktivit pro žáky 2. stupně – setkávání s třídním učitelem                                                                                                                                                                                      

  • Škola
30.05.2020

Ředitelka školy vyhlašuje z organizačních důvodů volné dny pro žáky.

  • Škola
28.05.2020

Článek obsahuje přílohy s informace k otevření školy pro 2. stupeň, závazné přihlášky a čestné prohlášení

  • Škola
12.05.2020

Od 25. 5. 2020 je umožněna docházka dětí přípravné třídy a žáků 1. stupně (školních skupin) na vzdělávací a zájmové aktivity ve škole.

  • Škola
12.05.2020

Článek obsahuje Čestné prohlášení a Závaznou přihlášku k docházce žáků 1.stupně

  • Škola
07.05.2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

  • Škola
04.05.2020

Vláda ČR svým usnesením č. 491 ze dne 30. 4. 2020 rozhodla o tom, že od 11. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.