Aktuality

 • Ostatní aktivity
30.10.2021

Naše škola dostala na začátku loňského školního roku nabídku Multikulturního centra Praha k zapojení do projektu ověřování vzdělávacího programu MŠMT pro žáky ZŠ a SŠ.

 • Škola
29.10.2021

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

 

vyhlašuje  ředitelka  školy

 

z technických důvodů

(přerušení dodávky vody)

                                                    

                                pro žáky

 

na den  10. 11. 2021

 

volný den

 

 

                                          Mgr. Marcela Prokůpková

                                                                             ředitelka školy

 

Teplice 27. 10. 2021

 

 

    

 • Exkurze a výlety
 • Škola
18.10.2021

Ve dnech 11. – 13. 10. 2021 se členové žákovského parlamentu zúčastnili prožitkového kurzu v rámci projektu Žákovské parlamenty, který organizovala společnost CEDU, o. p. s. (Centrum pro demokratické učení). Donátorem projektu je Baderphilantropies.

 • Exkurze a výlety
 • Ostatní aktivity
 • Škola
09.10.2021

9. ročníky tento veletrh navštíví v rámci pondělního vyučování

 • Škola
26.09.2021

V letošním školním roce jsme přivítali prvňáčky ve dvou třídách a již podruhé jinak než podle dlouholeté tradice, kdy se slavnostního přijetí a šerpování prvňáčků účastnili deváťáci a tím je přivítali v naší škole a zpříjemnili jim tak první kontakt se školním prostředím.

 • Ostatní aktivity
 • Škola
26.09.2021

Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha Vzhledem k epidemické situaci se sbírka v ulicích v tradičním květnovém termínu nemohla uskutečnit, přesouvá se na konec září.

 • Ostatní aktivity
03.09.2021

zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ mimo dobu školního vyučovaní od 1. 9. 2020 - 31. 12. 2022

 • Škola
30.08.2021

Povinnost informovat školu se týká i zákonných zástupců, kteří pobývali v zahraničí a budou přítomni zahájení školního roku u žáků 1. roč. dne 1. 9. 2021.

 

 • Škola
19.08.2021

Na základě projednání s ministerstvem zdravotnictví a rozhodnutí vlády ze dne 16. 8. 2021 vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) metodické doporučení pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19.  

celý dokument zde: https://zsprosetice.cz/node/1187