Aktuality

 • Ostatní aktivity
 • Škola
29.10.2019

Naše škola se zapojila do vzdělávací akce projektu MAP II ORP Teplice, která byla zaměřena na polytechnické vzdělávání žáků, na rozvoj jejich polytechnických dovedností.

 • Environmentální výchova
 • Ostatní aktivity
 • Škola
29.10.2019

ZŠ s RVIVT Teplice se připojila k nabídce skupiny Severočeská  voda (Severočeská vodárenská společnost, Severočeské vodovody a kanalizace) zapojit se do nového projektu Bádání o vodě.

 • Environmentální výchova
 • Exkurze a výlety
 • Škola
28.10.2019

V době od 21. 10. do 23. 10. 2019 se skupina 21 žáků 1. stupně  zúčastnila vzdělávacího programu v nově vzniklém environmentálním centru v Opárenském mlýně na Lovosicku.

 • Škola
24.10.2019

Ve školním roce 2019-2020  mohou žáci a jejich  rodiče opět  využívat aplikaci www.proskoly.cz, pro kterou škola zakoupila licenci.

 • Exkurze a výlety
22.10.2019

V době od 21. 10. do 23. 10. 2019 se skupina 21 žáků 1. stupně a 2 vyučujícími účastní vzdělávacího programu v nově vzniklém environmentálním centru v Opárenském mlýně.

 • Ostatní aktivity
21.10.2019

Dne 27. 9. 2019 se žáci 6. A v rámci preventivního programu HOP (Hravě o prevenci) zúčastnili besedy na téma Alkohol a kouření – pravda a mýty, jehož realizátorem je Zdravotní ústav v Ústí nad Labem.

 • Ostatní aktivity
21.10.2019

V týdnu od 14. 10. 2019 do 18. 10. 2019 se zájemci z řad žáků  prvního a druhého stupně zúčastnili vzdělávací akce FIRST CLASS ENGLISH.

 • Ostatní aktivity
21.10.2019

Ve školním roce 2019-2020 se škola zapojila do dlouhodobého programu všeobecné primární prevence „Hravě o prevenci“ (HOP), který realizuje Zdravotní ústav Ústí nad Labem a o který je mezi školami velký zájem.

 • Škola
21.10.2019

Centrum podpory zdraví (CEPOZ) v Ústí nad Labem pořádalo v naší škole besedu o anorexii a bulimii.

 • Exkurze a výlety
21.10.2019

Žáci 2. stupně naší školy se 6. 9. 2019 zúčastnili exkurze do Science Center Techmania v Plzni.