Informace

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA – INFORMACE

tel.: 417 538 673

mobil: 733 747 808

jidelna@zsprosetice.cz

vedoucí ŠJ:  Marcela Necidová

 

Způsob platby stravného:  1) předem hotově v kanceláři vedoucí ŠJ, bez úhrady

                                                nelze strávníkovi oběd objednat.

                                                V pracovní dny 7.40 – 8.00 a 11.30 – 14.00 hodin

                                            2) bankovním převodem (jen obědy na celý měsíc)

§  Číslo účtu: 1263603/0300

§  Variabilní symbol: bude přidělen

§  Výše platby: dle platného ceníku

§  Datum platby vždy do 20. v měsíci na měsíc následující

§  Do poznámky uveďte: příjmení a jméno dítěte

§  Po přijetí platby na účet budou žákovi automaticky přihlášeny obědy na další den, změnit či odhlásit obědy lze osobně či telefonicky.                                                  

 

Výdej přesnídávek:                           9.40 - 10.00 hodin

Výdej obědů: žáci:                          11.45 - 14.00 hodin

                       cizí strávníci             11.15 - 11.45 hodin

   Školní jídelna zajišťuje stravování ve dnech školního vyučování. Ve dnech prázdnin, ředitelského volna, nemoci nemají žáci ani zaměstnanci nárok na dotovaný oběd.

Pouze 1. den nemoci lze oběd vydat v době výdeje do jídlonosiče.

   V rámci doplňkové činnosti jsou žákům i zaměstnancům poskytovány dopolední

přesnídávky a obědy pro cizí strávníky.

Dietní stravování:

Školní jídelna poskytuje ve spolupráci s nutričním specialistou bezlepkovou dietu, a to

pouze po předložení lékařské zprávy o celiakii. Cena navýšena v každé kategorii o 2,- Kč.

 

Cena stravného

Strávníci jsou zařazování do věkových kategorií podle data narození. Děti, které dovrší 11 nebo 15

let do 31. 8. v daném školním roce, jsou již od začátku školního roku ve vyšší kategorii.

(Vyhláška 107/2005 Sb. O školním stravování)

PŘESNÍDÁVKA     

Děti 5 – 6 let

13 Kč

Děti 7 -10 let                  

14 Kč

Děti 11 a více let            

16 Kč

 

OBĚD

Kategorie

Cena za 1 oběd

Zálohová platba pro převod z účtu -  22dní)

Děti 5 – 6 let

18 Kč

396 Kč

Děti 7 - 10 let       

19 Kč

418 Kč

Děti 11 – 14 let     

21 Kč

462 Kč

Děti 15 a více let   

23 Kč

506 Kč

Cizí strávníci         

51 Kč

1122 Kč

 

Přihlašování obědů, přesnídávek:

Strávník je přihlášen ke stravování po vyplnění Přihlášky ke stravování. Na každý školní

rok je žák (zákonný zástupce) povinen vyplnit vždy novou přihlášku.

Odhlašování obědů:

Obědy odhlašují osobně nebo telefonicky:

Ø  na příslušný den nejpozději do 8.00 hodin.

Ø  neodhlášený oběd propadá

Zde je umístěn Vnitřní řád školní jídelny