Informace

 

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky,

Teplice, Plynárenská 2953

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 informace pro školní rok 2019-2020

tel.: 417 538 673, +420 733 747 808

jidelna@zsprosetice.cz

vedoucí ŠJ:  Marcela Necidová

 

Způsob platby stravného:  1) předem hotově v kanceláři vedoucí ŠJ, bez úhrady

                                                nelze strávníkovi oběd objednat.

                                                V pracovní dny 7,40 – 8,00 a 11,30 – 14,00 hodin

                                            2) bankovním převodem (jen obědy na celý měsíc)

§  Číslo účtu: 1263603/0300

§  Variabilní symbol: bude přidělen

§  Výše platby: dle platného ceníku

§  Datum platby vždy do 20. dne v měsíci na měsíc následující

§  Do poznámky uveďte: příjmení a jméno dítěte

§  Po přijetí platby na účet budou žákovi automaticky přihlášeny obědy na další den, změnit či odhlásit obědy lze osobně či telefonicky.                                                  

 

Výdej obědů: žáci:                          11,45 – 14,00 hodin

                       cizí strávníci             11,15 – 11,45 hodin

 Školní jídelna zajišťuje stravování ve dnech školního vyučování. Ve dnech prázdnin, ředitelského volna, nemoci nemají žáci ani zaměstnanci nárok na dotovaný oběd.

Pouze 1. den nepřítomnosti lze oběd vydat v době výdeje do jídlonosiče.

V rámci doplňkové činnosti školní jídelna poskytuje obědy pro cizí strávníky.

Dietní stravování:

Školní jídelna poskytuje ve spolupráci s nutričním specialistou bezlepkovou dietu, a to

pouze po předložení lékařské zprávy o celiakii. Cena je navýšena v každé kategorii o 2,- Kč.

Cena stravného

Strávníci jsou zařazování do věkových kategorií podle data narození. Děti, které dovrší 11 nebo 15

let do 31. 8. v daném školním roce, jsou již od začátku školního roku ve vyšší kategorii.

(Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění)

 

OBĚD

Kategorie

Cena za 1 oběd

Zálohová platba pro převod z účtu -  22 dní)

Děti 5 – 6 let

21 Kč

462 Kč

Děti 7 - 10 let       

22 Kč

484 Kč

Děti 11 – 14 let     

24 Kč

528 Kč

Děti 15 a více let   

26 Kč

572 Kč

Cizí strávníci         

54 Kč

1188 Kč

 

Přihlašování obědů:

Strávník je přihlášen ke stravování po vyplnění Přihlášky ke stravování. Na každý školní

rok je žák (zákonný zástupce) povinen vyplnit vždy novou přihlášku.

Odhlašování obědů:

Obědy se odhlašují osobně nebo telefonicky:

Ø  na příslušný den nejpozději do 8,00 hodin.

Ø  neodhlášený oběd propadá

Zde je umístěn Vnitřní řád školní jídelny

 

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy                                       Marcela Necidová, vedoucí školní jídelny

Teplice 1. 9. 2019