7. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání

Dokument obsahuje zadání prací pro žáky od začátku domácího samostudia (16. 3.) až do 19. 6. Vypracované úlohy žáci zašlou dle zadání třídního vyučujícího do 19. 6. 2020. Jedná se o poslední úkoly na tento školní rok. 

Děkujeme všem žákům za spolupráci a přejeme krásné prožití letních prázdnin!

Vaši vyučující.

Kategorie