9.D

  • Environmentální výchova
  • Škola

Den Země je den věnovaný Zemi. Každoročně se koná 22. 4.. Je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. 3., a oslavovaly příchod jara.

  • Soutěže
  • Sportovní akce

Dne 22. 3. 2016 se žáci naší školy zúčastnili soutěže "Silácký víceboj" pořádané pro žáky speciálních škol na Základní škole praktické v Bílině.