Informace

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA – INFORMACE

    

 

tel.: 417 538 673

mobil: 733 747 808

vedoucí ŠJ:  Marcela Necidová

 

Platba stravného:        Stravné se platí předem hotově v kanceláři vedoucí ŠJ, bez úhrady

                                      nelze strávníkovi oběd objednat.

                                      V pracovní dny 7.40 – 8.00 a 11.30 – 14.00 hodin

 

Výdej přesnídávek:                 9.40 - 10.00 hodin

Výdej obědů: žáci:                 11.45 -14.00 hodin

                       cizí strávníci  11.15 – 11.45 hodin

 

   Školní jídelna zajišťuje stravování ve dnech školního vyučování. Ve dnech prázdnin, ředitelského volna, nemoci nemají žáci ani zaměstnanci nárok na dotovaný oběd.

Pouze 1. den nemoci lze oběd vydat v době výdeje do jídlonosiče.

   V rámci doplňkové činnosti jsou žákům i zaměstnancům poskytovány dopolední

přesnídávky a obědy pro cizí strávníky.

Dietní stravování:

Školní jídelna poskytuje ve spolupráci s nutričním specialistou bezlepkovou dietu, a to

pouze po předložení lékařské zprávy o celiakii. Cena navýšena v každé kategorii o 2,- Kč.

 

Cena stravného

Rodiče hradí stravné ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Žáci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu celého školního roku, ve kterém příslušného věku dosahují. (1.9. – 31.8.)

Přesnídávka      

Děti 5 – 6 let

13,- Kč  

Děti 7 -10 let          

14,- Kč                    

Děti 11 a více let    

16,- Kč                     

Oběd

Děti 5 – 6 let

18,- Kč

Děti 7 - 10 let       

19,- Kč

Děti 11 – 14 let     

21,- Kč

Děti 15 a více let   

23,- Kč  

Cizí strávníci         

51,- Kč

 

Přihlašování obědů, přesnídávek:

Strávník je přihlášen ke stravování po vyplnění Přihlášky ke stravování https://zsprosetice.cz/dokumenty-ke-stazeni. Na každý školní

rok je žák (zákonný zástupce) povinen vyplnit vždy novou přihlášku.

Odhlašování obědů:

Obědy odhlašují osobně nebo telefonicky:

Ø  na příslušný den nejpozději do 8.00 hodin.

Ø  neodhlášený oběd propadá

Zde je umístěn Vnitřní řád školní jídelny https://zsprosetice.cz/dokumenty-ke-stazeni