Vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí