Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest od 1. 11. 2021