Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 22. 11. 2021