Stanovení místa a doby zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025