Parlamenťák aneb zástupce třídy pro školní rok 2019 / 2020

Zapojení školy do projektu společnosti CEDU

Žákovské parlamenty jako nástroj inkluze

Škola byla oslovena v červnu 2019 s nabídkou zapojit se do projektu společnosti CEDU – Centrum pro demokratické učení. Projekt se týká založení nebo rozvoje žákovského parlamentu a je podporován a financován americkou společností BADER PHILANTROPIES.

Žákovský parlament ve škole byl založen již před několika lety, ale nabídka k zapojení do projektu byla možností změny jeho fungování tak, aby se stal efektivních nástrojem zapojení žáků do života školy.

Škola byla do projektu vybrána společně se ZŠ Přerov, ZŠ Janov a ZŠ Předlice.

Na úvodním 2 denním workshopu, který se uskutečnil v září 2019 v Praze a za školu se ho zúčastnila ředitelka školy Mgr. Marcela Prokůpková, výchovná poradkyně Mgr. Zlatuše Štiková  a koordinátorka Bc. Dana Karrmannová, byly školy seznámeny s tím, jak založit na škole žákovský parlament nebo jak ten stávající rozvíjet, aby se v něm žáci skutečně učili přebírat odpovědnost a s typy podpory, které v průběhu školního roku obdrží.
Podpora CEDU: semináře pro koordinátory žákovského parlamentu

                            seminář pro sborovnu

                            prezentace pro rodiče

                            mentoring pro koordinátory žákovského parlamentu

                            zážitkový kurz pro žáky

                            konzultace se školním týmem

                            společné setkání na závěr projektu

Dohodli jsme se, že zůstaneme u původního názvu „školní parlament“.

Jaký je smysl a význam školního parlamentu?

- školní parlament je prostředek pro rozvoj samostatnosti, demokracie, rozhodování,  

   kolektivní práce a správné komunikace

- členové parlamentu se podílejí na životě školy, zažijí úspěch ze zvládnuté zodpovědnosti,

   rozvíjí své občanské  a osobnostní dovednosti

- žáci mohou zasahovat do fungování školy a vytvářejí kultivovaný a organizovaný „hlas žáků“

- žáci se učí přebírat odpovědnost za svou činnost a chování

- učí žáky poznávat jejich práva a povinnosti

- je komunikačním prostředkem mezi žáky, učiteli a vedením školy

- rozvíjí občanské kompetence

- pomáhá třídním učitelům při práci se třídou

- podporuje partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli založené na vzájemné důvěře

- zvyšuje pozitivní hodnocení školy (rodiče, zřizovatel)

- sbližuje žáky 1. a 2. stupně

- zvyšuje informovanost ve škole (žáků i zaměstnanců)

24. 1. 2020 se konal seminář pro členy školního parlamentu, kterého se zúčastnil lektor CEDU Mgr. Petr Bureš. Žáci se seznámili se základními dovednostmi, které by si měli členové školního parlamentu osvojit, pomocí různých aktivit rozvíjeli komunikaci a spolupráci.

 

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy

Kategorie