Přípravná třída -úkoly 15. - 19. 6. 2020 + starší zadání