7. ročník, úkoly 25. 5. - 29. 5. 2020 + starší zadání

Dokument obsahuje zadání prací pro žáky od začátku domácího samostudia (16. 3.) až do 29. 5. Vypracované úlohy žáci zašlou dle zadání třídního vyučujícího do 29. 5. 2020.

Kategorie