Závazná přihláška k docházce žáků 1. stupně na vzdělávací a zájmové aktivity