Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 22. 6. do 30. 6. 2020