Základní informace

31. 5. 2016 v 16,30 – Třídní schůzky (informace o prospěchu a chování žáků za 2. pololetí)

7. 6. 2016 v 16,30 – Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

14. 6. 2016 v 16,00 – Schůzka rodičů dětí budoucí přípravné třídy

20. 6. 2016 – Pedagogická rada (hodnocení prospěchu a chování za 4. čtvrtletí a 2. pololetí)