2.B

  • Environmentální výchova
  • Škola

Dne 22. dubna jsme si ve třídě 2. B připomněli Mezinárodní Den Země. Tohle téma se prolínalo všemi vyučovacími předměty.