5.B

  • Soutěže

Žáci 5. B připravili přírodovědnou soutěž

  • Exkurze a výlety

Výlet do Parku Mirakulum  tříd  5. A, 5. B - 25. 6. 2018.