TEMATICKÝ DEN 2. stupně – PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Škola
Soutěže
Sportovní akce

Poté se jednotlivé ročníky zúčastnily čtyř aktivit. Při jedné z aktivit se sportovalo. Děti si mohly vybrat jakoukoliv sportovní aktivity na venkovním hřišti s použitím míče, švihadla, ringa nebo např. létajících talířů. Během další aktivity si žáci vyzkoušeli, jak dobře znají slovní hříčky a různé přesmyčky. V této části byl i cizojazyčný koutek s hrou, slovíčky a různými doplňujícími aktivitami. V jediné vnitřní části jsme si vyzkoušeli hru ping pong a pro „nesportovce“ byla připravena část deskových a karetních her. Ve skupinkách jsme hráli např. Dobble, Uno, Activity, Historky, ale i pro jednotlivce bylo připraveno např. Sudoku. V poslední a hlavní části jsme přišli k ohni, kde jsme hodnotili čarodějnice a opékali jsme buřty, marshmallow nebo chléb. Každý nám mohl pomoct ozdobit májku.

Na závěr jsme vše uklidili a vyhodnotili soutěž o NEJ čarodějnici, kterou vyhrála třída 6. A pod vedením paní učitelky Trnovcové. Na druhém a třetím místě se umístila čarodějnice tříd 8. B a 7. A. Celý den jsme si užili a všichni si zaslouží velkou pochvalu.   

 Kateřina Vocásková

Všechny fotografie viz Fotogalerie