Historie školy

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 je škola sídlištního typu, byla založena v roce 1986. Škola je zřízena Statutárním městem Teplice, má formu příspěvkové organizace. Kapacita školy je 685 žáků. Vzdělává žáky v běžných třídách 1. - 9. ročníku., ve třídách s rozšířeným vyučováním od 6. - 9. ročníku, od 1. - 9. ročníku ve třídách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola od školního roku 2009 - 2010 zřizuje přípravnou třídu. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

V roce 1996 škola rozšířila vzdělávací nabídku vzdělávacího programu Základní škola o program určený pro žáky s lehkým mentálním postižením a v roce 1996 o program určený pro žáky se specifickými poruchami učení. V roce 2003 bylo umožněno žákům se zájmem o informatiku vzdělávat se ve třídách s rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky. Od školního roku 2007/2008 jsme zařadili výuku anglického jazyka již od 1. třídy.

V září 2016 škola oslaví výročí 30 let od svého vzniku.