Dokumenty - Rodiče

Rodiče
Informace k zápisu pro školní rok 2020-2021 docx 19.21 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – vietnamština docx 23.67 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – ruština docx 20.29 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – ukrajinština docx 18.84 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – arabština docx 20.57 KB
Doporučené odkazy ke covid-19 docx 13.07 KB
Desatero pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci koronavirové krize pdf 1.36 MB
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 pdf 325.42 KB
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 pdf 244.09 KB
Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání pdf 241.09 KB
Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání pdf 140.74 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – čeština docx 13.91 KB
Školské obvody docx 91.75 KB
Desatero pro rodiče - MŠMT 2018 docx 18.25 KB
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/ 2021 - čeština docx 21.42 KB
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/ 2021 - ukrajinština, ruština doc 39 KB
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/ 2021 - vietnamština docx 22.69 KB
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/ 2021 - arabština docx 8.15 KB
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/ 2021 - angličtina docx 21.78 KB
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ZŠ Plynárenská 2020-2021 docx 15.58 KB
Zápisní list pro školní rok 2020-2021 docx 12.75 KB
Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020-2021 docx 15.01 KB
Informace pro zákonné zástupce k povinné školní docházce docx 14.67 KB
Informace pro zákonné zástupce - správní řízení docx 15.58 KB
Informace pro zákonné zástupce k organizaci vzdělávání od 18. 11. 2020 pdf 474.36 KB