Dokumenty - Rodiče

Rodiče
Letní kurz českého jazyka pdf 836.09 KB
Máte doma budoucího prvňáčka? docx 2.12 MB
Metodický pokyn - PT_2019 pdf 780.82 KB
Informace o přípravné třídě pro školní rok 2021-2022 docx 5.8 MB
ЗАЧИСЛЕНИЕ В НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ НА 2021/2022 г. docx 41.26 KB
ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2021/2022 р. docx 40.61 KB
GHI DANH VÀO CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRONG NĂM 2021/2022 docx 40.17 KB
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ docx 18.84 KB
ЖЕКЕ ТҰЛҒА МӘЛІМЕТТЕРІМЕН ЖҰМЫСТАУЫН ҰЙҒАРУ docx 25.25 KB
ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL docx 18.98 KB
موافقة للتعامل مع البيانات الشخصية docx 20.57 KB
СОГЛАСИЕ С ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ docx 20.29 KB
Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy doc 29 KB
التعليم االبتدائي في جمهورية التشيك pdf 284.2 KB
Leták k testování - vietnamština pdf 1.16 MB
Leták k testování - ukrajinština pdf 1.14 MB
Leták k testování - ruština pdf 1.14 MB
Leták k testování - angličtina pdf 1.16 MB
Informace o zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19 docx 30.37 KB
MŠMT - manuál testování pdf 545.99 KB
Testování - informační leták pro rodiče pdf 545.14 KB
Testování - informační leták pro žáky pdf 344.28 KB
Testování - instruktážní leták pdf 1.67 MB
Testování - přehled návazných postupů pdf 218.4 KB
Mimořádné opatření - testování žáků ve školách pdf 300.48 KB
SỰ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN docx 23.67 KB
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ docx 13.86 KB
Desatero pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci koronavirové krize pdf 1.36 MB
Doporučené odkazy ke covid-19 docx 13.07 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – arabština docx 20.57 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – ukrajinština docx 18.84 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – ruština docx 20.29 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – vietnamština docx 23.67 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – čeština docx 13.91 KB
Školské obvody docx 91.75 KB
Desatero pro rodiče - MŠMT 2018 docx 18.25 KB
Informace pro zákonné zástupce - správní řízení docx 15.58 KB
Informace pro zákonné zástupce k povinné školní docházce docx 14.67 KB
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 pdf 325.42 KB
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 pdf 244.09 KB
Žádost o přijetí dítěte do školní družiny základní školy ve školním roce 2021/2022 doc 33 KB
Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 docx 20.65 KB
Vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí doc 26.5 KB
Desatero pro rodiče docx 18.2 KB
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ docx 15.6 KB
Zápisní list pro školní rok 2021/2022 docx 12.77 KB
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx 15.03 KB
Zápis dětí k povinné školní docházce docx 16.1 KB
Informace pro zákonné zástupce k organizaci vzdělávání od 18. 11. 2020 pdf 474.36 KB
Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání pdf 140.74 KB
Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání pdf 241.09 KB
Informace k zápisu pro školní rok 2020-2021 docx 19.21 KB