Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2013/2014 pdf 909.71 KB
Výroční zpráva 2018/2019 docx 7.72 MB
Přehled prospěchu 2. pololetí 2017/2018 doc 3.4 MB
Výroční zpráva 2014/2015 pdf 920.25 KB
Výroční zpráva 2018/2019, příloha č. 1 pdf 3.26 MB
Výroční zpráva 2009/2010 pdf 830.87 KB
Výroční zpráva 2016/2017 docx 64.03 KB
Přehled prospěchu 2. pololetí souhrn 2017/2018 doc 317.01 KB
Výroční zpráva 2017/2018 docx 68.21 KB
Výroční zpráva 2018/2019, příloha č. 2 pdf 4 MB
Výroční zpráva 2010/2011 pdf 859.18 KB
Příloha výroční zprávy 2017/2018 pdf 4.8 MB
Výroční zpráva 2015/2016 docx 632.12 KB
Výroční zpráva 2011/2012 pdf 861.88 KB
Přehled prospěchu 1. pololetí 2017/2018 docx 3.39 MB
Výroční zpráva 2012/2013 pdf 1.18 MB
Přehled prospěchu 1. pololetí souhrn 2017/2018 doc 317.67 KB
Dokumenty školy
Almanach pdf 147.87 KB
Školní poradenské pracoviště docx 15.16 KB
Organizace školního roku 2018/2019 doc 51.5 KB
Zasedání školního parlamentu – 1. 11. 2019 docx 13.44 KB
10 základních zásad v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění jpg 79.5 KB
3. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 551.88 KB
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ docx 17.57 KB
PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 docx 49.09 KB
9. ročník + 7. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 20.67 KB
PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 docx 454.37 KB
Vize školy pdf 120.84 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2019 – 2027 pdf 1.48 MB
5. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 20.51 KB
9. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 119.19 KB
Závazná přihláška k docházce žáků 2. stupně - 8. ročník docx 18.43 KB
Školský zákon - rozbor doc 48 KB
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx 14.79 KB
Video z projektových dní 24. 10. - 25. 10. 2019 rar 33.98 MB
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) pdf 195.32 KB
4. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 46.81 KB
Závazná přihláška k docházce žáků 1. stupně na vzdělávací a zájmové aktivity docx 15.11 KB
Žádost o uvolnění žáka pdf 168.42 KB
Projekt: Rozvoj občanských kompetencí... docx 59.97 KB
Plán výchovného poradce na školní rok 2019 - 2020 doc 66.5 KB
Odkazy k online vzdělávání docx 17.62 KB
Informace pro školy vzhledem ke Covid-19 pro š. r. 2020/2021 pdf 235.84 KB
KONZULTAČNÍ HODINY školního metodika prevence docx 12.13 KB
6. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 28.51 KB
9. D - 9. ročník, 7. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 1.3 MB
Závazná přihláška k docházce žáků 2. stupně - 9. ročník docx 18.47 KB
Vzdělávací program ŠKOLA NÁS BAVÍ zip 13.97 MB
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2017/2018 docx 13.06 KB
Zápis ze zasedání školního parlamentu – 15. 11. 2019 docx 13.61 KB
1. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 20.02 KB
5. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 191.48 KB
Závazná přihláška k docházce dětí přípravné třídy docx 15.27 KB
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP pdf 131.88 KB
Výňatek ze školního řádu docx 20.33 KB
Pověřenec pdf 246.8 KB
Plán výchovného poradce na školní rok 2018/2019 doc 64.5 KB
Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem docx 15.96 KB
Přípravná třída -úkoly 15. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 65.26 KB
Čestné prohlášení pdf 268.76 KB
Manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 – cizí jazyky (en, ru, uk, vi, ar) docx 41.38 KB
Roční plán environmentálního vzdělávání 2015/2016 pdf 248.01 KB
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních pdf 671.82 KB
7. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 20.93 KB
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění pdf 268.76 KB
Výchovný program šitý na míru pdf 531.43 KB
Měření efektivity Minimálního preventivního programu hodnocení za školní rok 2017/2018 doc 155 KB
2. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 20.81 KB
6. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 243.52 KB
Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 pdf 1.01 MB
Inspekční zpráva _ 2008 pdf 199.11 KB
GDPR - ZVEŘEJNĚNÍ PROHLÁŠENÍ docx 28.38 KB
Parlamenťák aneb zástupce třídy pro školní rok 2019 / 2020 docx 12.66 KB
KONZULTAČNÍ HODINY výchovného poradce pro žáky ve školním roce 2019-2020 docx 12.12 KB
Přípravná třída, úkoly 23. 3. - 27. 3. docx 14.74 KB
1. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 38.84 KB
Průvodní dopis ministra - ZŠ pdf 261.69 KB
Mimořádné opatření izolace a karanténa s účinností od 25. 9. 2020 do odvolání pdf 321.73 KB
Školní řád od 1.9.2019 doc 442.5 KB
ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2019 - 2022 doc 65.5 KB
8. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 20.48 KB
Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 22. 6. do 30. 6. 2020 pdf 251.98 KB
Plán inkluzivního vzdělávání pdf 246.4 KB
Školní řád platný od 1. 9.2017 doc 423 KB
PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2018/2019 docx 45.36 KB
3. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 16.81 KB
7. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 83.13 KB
Závazná přihláška k docházce žáků 2. stupně - 6. ročník docx 18.42 KB
Dlouhodobý plán pdf 311.65 KB
Plán výchovného poradce 2016/2017 doc 49 KB
Žákovský parlament docx 12.46 KB
www.skolaprodemokracii.cz/zakovske-projekty/co-je-zakovsky-parlament.html pdf 555.34 KB
2. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 765.34 KB
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 pdf 1021 KB
Plán výchovného poradce 2017/2018 doc 59.5 KB
Organizace školního roku 2019-2020 doc 55.5 KB
Měření efektivity Preventivného programu školy hodnocení za školní rok 2018/2019 doc 162 KB
9. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 25.35 KB
ICT plán pdf 516.1 KB
AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2019 – 2021 pdf 1.24 MB
4. ročník, úkoly 16. - 27. 3. 2020 docx 18.03 KB
8. ročník, úkoly 15. 6. - 19. 6. 2020 + starší zadání docx 689.63 KB
Závazná přihláška k docházce žáků 2. stupně - 7. ročník docx 18.44 KB
Školská rada - zápisy z jednání
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 - pedagogové pdf 191.57 KB
TERMÍN VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 doc 28 KB
Rada 1 2015 docx 14.57 KB
VOLEBNÍ LISTINA KANDIDÁTŮ DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE pdf 287.2 KB
Rada 2 2015 doc 29 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
Dokumenty jídelny
Seznam alergenů ke stažení jpg 349.75 KB
Informace pro školní rok 2019/2020 doc 44.5 KB
Vnitřní řád školní jídelny doc 91 KB
Přihláška ke stravování 2019 doc 34.5 KB
Informace o prodeji obědů pro školní rok 2020/2021 doc 28 KB
Školní družina
Směrnice školní družiny docx 31.62 KB
Žádost o přijetí do ŠD 2020-2021.doc doc 33 KB
Rodiče
Informace k zápisu pro školní rok 2020-2021 docx 19.21 KB
Desatero pro rodiče - MŠMT 2018 docx 18.25 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – ukrajinština docx 18.84 KB
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ZŠ Plynárenská 2020-2021 docx 15.58 KB
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/ 2021 - čeština docx 21.42 KB
Školské obvody docx 91.75 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – arabština docx 20.57 KB
Zápisní list pro školní rok 2020-2021 docx 12.75 KB
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/ 2021 - ukrajinština, ruština doc 39 KB
Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020-2021 docx 15.01 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – čeština docx 13.91 KB
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/ 2021 - vietnamština docx 22.69 KB
Informace pro zákonné zástupce k povinné školní docházce docx 14.67 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – vietnamština docx 23.67 KB
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/ 2021 - arabština docx 8.15 KB
Informace pro zákonné zástupce - správní řízení docx 15.58 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – ruština docx 20.29 KB
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/ 2021 - angličtina docx 21.78 KB
Environmentální výchova
Školní program environmentálního vzdělávání pdf 317.69 KB