Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2014/2015 pdf 920.25 KB
Výroční zpráva 2009/2010 pdf 830.87 KB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 pdf 311.6 KB
Přehled prospěchu 2. pololetí souhrn 2017/2018 doc 317.01 KB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 pdf 307.22 KB
Výroční zpráva 2015/2016 docx 632.12 KB
Výroční zpráva 2017/2018 docx 68.21 KB
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2019 - 2020 docx 74.71 KB
Výroční zpráva 2010/2011 pdf 859.18 KB
Výroční zpráva o o poskytování informací za rok 2019 pdf 307.27 KB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 pdf 309.38 KB
Příloha výroční zprávy 2017/2018 pdf 4.8 MB
Přehled prospěchu - škola 1.pol. 2019-2020 doc 291.77 KB
Výroční zpráva 2011/2012 pdf 861.88 KB
Výroční zpráva 2018/2019 docx 7.72 MB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 pdf 306.91 KB
Přehled prospěchu 1. pololetí 2017/2018 docx 3.39 MB
Přehled prospěchu - škola 2. pol. 2019-2020 doc 291.37 KB
Výroční zpráva 2012/2013 pdf 1.18 MB
Výroční zpráva 2016/2017 docx 64.03 KB
Výroční zpráva 2018/2019, příloha č. 1 pdf 3.26 MB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 pdf 307.19 KB
Přehled prospěchu 1. pololetí souhrn 2017/2018 doc 317.67 KB
Přehled prospěchu - třídy 1. pol. 2019-2020 doc 3.48 MB
Výroční zpráva 2013/2014 pdf 909.71 KB
Výroční zpráva 2018/2019, příloha č. 2 pdf 4 MB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 pdf 310.66 KB
Přehled prospěchu 2. pololetí 2017/2018 doc 3.4 MB
Přehled prospěchu - třídy 2. pol. 2019-2020 doc 3.47 MB
Dokumenty školy
Vyhlášení voleb do školské rady, vyhlášení doc 28 KB
Manuál k provozu škol a testování ve školním roce 2021/2022 pdf 727.01 KB
KRITÉRIA PRO DOUČOVÁNÍ pdf 115.14 KB
Výňatek ze školního řádu docx 20.33 KB
Měření efektivity Minimálního preventivního programu hodnocení za školní rok 2017/2018 doc 155 KB
Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pdf 241.09 KB
Přehled prospěchu a chování podle tříd-2. pol. 2020-2021 doc 3.22 MB
Informační leták MŠMT Kdo o čem rozhoduje – COVID ve školách. en pdf 184.81 KB
Roční plán environmentálního vzdělávání 2015/2016 pdf 248.01 KB
Parlamenťák aneb zástupce třídy pro školní rok 2019 / 2020 docx 12.66 KB
www.skolaprodemokracii.cz/zakovske-projekty/co-je-zakovsky-parlament.html pdf 555.34 KB
Mimořádné opatření izolace a karanténa s účinností od 25. 9. 2020 do odvolání pdf 321.73 KB
Uzavření škol od 21. 12. do 23. 12. 2020 a nárok na ošetřovné pdf 184.83 KB
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE pro školní rok 2021/2022 pdf 2.49 MB
Školní řád platný od 1. 9. 2021 doc 467 KB
Výchovný program šitý na míru pdf 531.43 KB
Školní řád platný od 1. 9.2017 doc 423 KB
Měření efektivity Preventivného programu školy hodnocení za školní rok 2018/2019 doc 162 KB
Volební listina kandidátů do ŠR 2021 doc 25.5 KB
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP pdf 131.88 KB
PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2018/2019 docx 45.36 KB
Přehled prospěchu a chování - škola 2. pol. -2020-2021 doc 297.36 KB
Informační leták MŠMT Kdo o čem rozhoduje – COVID ve školách. ru pdf 197.37 KB
Plán výchovného poradce 2017/2018 doc 59.5 KB
Žákovský parlament docx 12.46 KB
10 základních zásad v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění jpg 79.5 KB
Projekt: Škola pro život pdf 73.61 KB
Plán výchovného poradce na školní rok 2021 - 2022 doc 67 KB
Plán inkluzivního vzdělávání pdf 246.4 KB
Školní řád od 1.9.2019 doc 442.5 KB
PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 docx 49.09 KB
Seznam pomůcek pro prvňáčky 2021/2022 doc 35 KB
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022 pdf 159.32 KB
Inspekční zpráva _ 2008 pdf 199.11 KB
Plán výchovného poradce 2016/2017 doc 49 KB
AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2019 – 2021 pdf 1.24 MB
Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest od 1. 11. 2021 pdf 328.14 KB
Informační leták MŠMT Kdo o čem rozhoduje – COVID ve školách. uk pdf 192.77 KB
Zasedání školního parlamentu – 1. 11. 2019 docx 13.44 KB
Odkazy k online vzdělávání docx 17.62 KB
Mimořádné opatření ochrany dýchacích cest ke dni 10. 5. pdf 264.05 KB
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2020 - 2021 docx 79.85 KB
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021 pdf 157.89 KB
ICT plán pdf 516.1 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
Plán výchovného poradce na školní rok 2019 - 2020 doc 66.5 KB
Čestné prohlášení pdf 268.76 KB
Informace k provozu škol a školských zařízení pdf 241.59 KB
MŠMT - manuál k provozu škol a testování pdf 727.01 KB
SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ pdf 426.72 KB
Dlouhodobý plán pdf 311.65 KB
Školní poradenské pracoviště docx 15.16 KB
NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2019 – 2027 pdf 1.48 MB
Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest od 25. 10. 2021 pdf 328.02 KB
Informační leták MŠMT Kdo o čem rozhoduje – COVID ve školách. vi pdf 212.1 KB
Projekt: Rozvoj občanských kompetencí... docx 59.97 KB
Video z projektových dní 24. 10. - 25. 10. 2019 rar 33.98 MB
Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem docx 15.96 KB
Malujeme Kamínky proti rakovině! pdf 551.65 KB
Přehled prospěchu a chování - škola 1. pol. 2020-2021 doc 297.47 KB
Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 22. 11. 2021 pdf 287.03 KB
Vize školy pdf 120.84 KB
Plán výchovného poradce na školní rok 2018/2019 doc 64.5 KB
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ docx 17.57 KB
GDPR - znění zákona pdf 952.9 KB
Souhlas a pověření zákonného zástupce s provedením antigenního testu docx 11.69 KB
Přípravná třída - informační leták docx 142.71 KB
Školský zákon - rozbor doc 48 KB
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx 14.79 KB
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních pdf 671.82 KB
NFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ pdf 243.17 KB
Informace pro školy s účinností od 25. 10. 2021 a 1. 11. 2021 pdf 188.15 KB
Informační leták MŠMT Kdo o čem rozhoduje – COVID ve školách. ar pdf 241.04 KB
Žádost o uvolnění žáka pdf 168.42 KB
Pověřenec pdf 246.8 KB
Zápis ze zasedání školního parlamentu – 15. 11. 2019 docx 13.61 KB
Vyhlášení voleb do školské rady, informace k volbám doc 28 KB
Přehled prospěchu a chování podle třid - 1. pol. 2020-2021 doc 3.24 MB
Pokyn ke screeningovému testování od 22. 11. 2021 pdf 440.01 KB
KONZULTAČNÍ HODINY výchovného poradce pro žáky ve školním roce 2019-2020 docx 12.12 KB
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění pdf 268.76 KB
Prohlášení o ochraně osobních údajů s Dodatkem č. 1: Informace o zpracování osobních údajů během distanční výuky docx 33.77 KB
Informace pro zákonné zástupce žáků - pobyt v zahraničí docx 27.21 KB
Informace o přípravné třídě 2022/2023 docx 6.05 MB
Vzdělávací program ŠKOLA NÁS BAVÍ zip 13.97 MB
ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2019 - 2022 doc 65.5 KB
Školská rada - zápisy z jednání
VOLEBNÍ LISTINA KANDIDÁTŮ DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE pdf 287.2 KB
Rada 1 2015 docx 14.57 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
Rada 2 2015 doc 29 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 - pedagogové pdf 191.57 KB
TERMÍN VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 doc 28 KB
Dokumenty jídelny
Seznam alergenů ke stažení jpg 349.75 KB
Vnitřní řád školní jídelny doc 91 KB
Školní družina
Směrnice školní družiny docx 31.62 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů, školní družina docx 18.51 KB
Rodiče
Informační plakát k zápisu do 1. ročníku 2022/2023 pdf 2.55 MB
Informace pro zákonné zástupce k povinné školní docházce docx 14.67 KB
Vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí doc 26.5 KB
Metodický pokyn - PT_2019 pdf 780.82 KB
Školské obvody základních škol pdf 226.33 KB
Leták k testování - ukrajinština pdf 1.14 MB
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ docx 15.69 KB
Особлива реєстрація до 1-ї год docx 12.56 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – ukrajinština docx 18.84 KB
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 pdf 244.09 KB
موافقة للتعامل مع البيانات الشخصية docx 20.57 KB
Testování - informační leták pro žáky pdf 344.28 KB
KRITÉRIA PRO DOUČOVÁNÍ 2 pdf 159.7 KB
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) docx 20.06 KB
Informace pro zákonné zástupce - správní řízení docx 15.58 KB
Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 docx 20.65 KB
Máte doma budoucího prvňáčka? docx 2.12 MB
Informace k zápisu do povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 docx 14.76 KB
Doporučené odkazy ke covid-19 docx 13.07 KB
GHI DANH VÀO CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRONG NĂM 2021/2022 docx 40.17 KB
Leták k testování - vietnamština pdf 1.16 MB
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2022/2023 docx 13.04 KB
Přihlášení do účtu Miscrosoft Office 350 docx 11.49 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – arabština docx 20.57 KB
Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání pdf 140.74 KB
ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL docx 18.98 KB
Testování - informační leták pro rodiče pdf 545.14 KB
Informace o výsledcích zápisu docx 12.8 KB
Školské obvody docx 91.75 KB
Žádost o přijetí dítěte do školní družiny základní školy ve školním roce 2021/2022 doc 33 KB
Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy doc 29 KB
Informace pro zákonné zástupce při zápisu k povinné školní docházce docx 14.76 KB
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx 15.03 KB
ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2021/2022 р. docx 40.61 KB
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx 15.16 KB
KURZ ČESKÉHO JAZYKA pro děti (11-15 let) pdf 273.56 KB
ЖЕКЕ ТҰЛҒА МӘЛІМЕТТЕРІМЕН ЖҰМЫСТАУЫН ҰЙҒАРУ docx 25.25 KB
MŠMT - manuál testování pdf 545.99 KB
Реєстраційний номер, присвоєний для цілей повідомлення про рішення про прийом docx 13.09 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – čeština docx 13.91 KB
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ docx 13.86 KB
التعليم االبتدائي في جمهورية التشيك pdf 284.2 KB
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022-2023- informační materiál pro rodiče docx 2.03 MB
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ docx 15.6 KB
ЗАЧИСЛЕНИЕ В НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ НА 2021/2022 г. docx 41.26 KB
DESATERO PRO RODIČE docx 18.29 KB
КУРСИ ЧЕСЬКОЇ МОВИ для дітей (11-15 років) pdf 277.19 KB
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ docx 18.84 KB
Informace o zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19 docx 30.37 KB
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Заява про зарахування дитини до початкової школи doc 44.5 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – vietnamština docx 23.67 KB
SỰ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN docx 23.67 KB
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 docx 16.86 KB
Informace k zápisu pro školní rok 2020-2021 docx 19.21 KB
Desatero pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci koronavirové krize pdf 1.36 MB
Desatero pro rodiče docx 18.2 KB
Informace o přípravné třídě pro školní rok 2021-2022 docx 5.8 MB
Rodičům budoucích prvňáčků pdf 251.06 KB
Leták k testování - ruština pdf 1.14 MB
Informace o zvláštním zápisu docx 12.59 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – ruština docx 20.29 KB
СОГЛАСИЕ С ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ docx 20.29 KB
Testování - instruktážní leták pdf 1.67 MB
Environmentální výchova
Školní program environmentálního vzdělávání pdf 317.69 KB
Výchovný poradce
Konzultační hodiny výchovného poradce 2020 - 2021 docx 12.15 KB
Školní metodik prevence
Konzultační hodiny ŠMP, 2020 - 2021 docx 12.13 KB