Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2009/2010 pdf 830.87 KB
Výroční zpráva 2018/2019 docx 7.72 MB
Výroční zpráva 2015/2016 docx 632.12 KB
Přehled prospěchu 1. pololetí 2017/2018 docx 3.39 MB
Přehled prospěchu - škola 2. pol. 2019-2020 doc 291.37 KB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 pdf 306.91 KB
Výroční zpráva 2010/2011 pdf 859.18 KB
Výroční zpráva 2018/2019, příloha č. 1 pdf 3.26 MB
Přehled prospěchu 1. pololetí souhrn 2017/2018 doc 317.67 KB
Přehled prospěchu - třídy 1. pol. 2019-2020 doc 3.48 MB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 pdf 307.19 KB
Výroční zpráva 2011/2012 pdf 861.88 KB
Výroční zpráva 2016/2017 docx 64.03 KB
Výroční zpráva 2018/2019, příloha č. 2 pdf 4 MB
Přehled prospěchu 2. pololetí 2017/2018 doc 3.4 MB
Přehled prospěchu - třídy 2. pol. 2019-2020 doc 3.47 MB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 pdf 310.66 KB
Výroční zpráva 2012/2013 pdf 1.18 MB
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021-2022 pdf 1 MB
Přehled prospěchu 2. pololetí souhrn 2017/2018 doc 317.01 KB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 pdf 311.6 KB
Výroční zpráva 2013/2014 pdf 909.71 KB
Výroční zpráva 2017/2018 docx 68.21 KB
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2019 - 2020 docx 74.71 KB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 pdf 307.22 KB
Výroční zpráva o o poskytování informací za rok 2019 pdf 307.27 KB
Výroční zpráva 2014/2015 pdf 920.25 KB
Příloha výroční zprávy 2017/2018 pdf 4.8 MB
Přehled prospěchu - škola 1.pol. 2019-2020 doc 291.77 KB
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 pdf 309.38 KB
Dokumenty školy
Roční plán environmentálního vzdělávání 2015/2016 pdf 248.01 KB
Plán výchovného poradce 2017/2018 doc 59.5 KB
Zasedání školního parlamentu – 1. 11. 2019 docx 13.44 KB
Odkazy k online vzdělávání docx 17.62 KB
Mimořádné opatření ochrany dýchacích cest ke dni 10. 5. pdf 264.05 KB
Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest od 1. 11. 2021 pdf 328.14 KB
Informační leták MŠMT Kdo o čem rozhoduje – COVID ve školách. uk pdf 192.77 KB
Výzva 02_20_080 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování-Šablony III projekt Škola pro život docx 14.26 KB
Program poradenských služeb - školní rok 2023-2024 docx 30.27 KB
Výchovný program šitý na míru pdf 531.43 KB
Plán výchovného poradce na školní rok 2019 - 2020 doc 66.5 KB
Čestné prohlášení pdf 268.76 KB
Informace k provozu škol a školských zařízení pdf 241.59 KB
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2020 - 2021 docx 79.85 KB
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021 pdf 157.89 KB
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP pdf 131.88 KB
NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2019 – 2027 pdf 1.48 MB
MŠMT - manuál k provozu škol a testování pdf 727.01 KB
SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ pdf 426.72 KB
Video z projektových dní 24. 10. - 25. 10. 2019 rar 33.98 MB
Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem docx 15.96 KB
Malujeme Kamínky proti rakovině! pdf 551.65 KB
Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest od 25. 10. 2021 pdf 328.02 KB
Informační leták MŠMT Kdo o čem rozhoduje – COVID ve školách. vi pdf 212.1 KB
Národní plán doučování z NPO docx 14.36 KB
Informace pro zákonné zástupce - školní poradenské pracoviště 2023-2024 docx 14.49 KB
Plán inkluzivního vzdělávání pdf 246.4 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
Plán výchovného poradce na školní rok 2018/2019 doc 64.5 KB
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ docx 17.57 KB
GDPR - znění zákona pdf 952.9 KB
Přehled prospěchu a chování - škola 1. pol. 2020-2021 doc 297.47 KB
Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 22. 11. 2021 pdf 287.03 KB
Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích pdf 234.58 KB
Inspekční zpráva _ 2008 pdf 199.11 KB
Plán výchovného poradce 2016/2017 doc 49 KB
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních pdf 671.82 KB
NFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ pdf 243.17 KB
Souhlas a pověření zákonného zástupce s provedením antigenního testu docx 11.69 KB
Přípravná třída - informační leták docx 142.83 KB
Projekt: Rozvoj občanských kompetencí... docx 59.97 KB
Zápis ze zasedání školního parlamentu – 15. 11. 2019 docx 13.61 KB
Vyhlášení voleb do školské rady, informace k volbám doc 28 KB
Informace pro školy s účinností od 25. 10. 2021 a 1. 11. 2021 pdf 188.15 KB
Informační leták MŠMT Kdo o čem rozhoduje – COVID ve školách. ar pdf 241.04 KB
ICT plán pdf 516.1 KB
KONZULTAČNÍ HODINY výchovného poradce pro žáky ve školním roce 2019-2020 docx 12.12 KB
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění pdf 268.76 KB
Prohlášení o ochraně osobních údajů s Dodatkem č. 1: Informace o zpracování osobních údajů během distanční výuky docx 33.77 KB
Přehled prospěchu a chování podle třid - 1. pol. 2020-2021 doc 3.24 MB
Pokyn ke screeningovému testování od 22. 11. 2021 pdf 440.01 KB
Nabídka volných pracovních míst docx 11.32 KB
Vedení školy docx 12.52 KB
Уривок зі шкільного розпорядку - Výňatek ze školního řádu docx 20.44 KB
Dlouhodobý plán pdf 311.65 KB
Školní poradenské pracoviště docx 15.16 KB
ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2019 - 2022 doc 65.5 KB
Informace pro zákonné zástupce žáků - pobyt v zahraničí docx 27.21 KB
Pověřenec pdf 246.8 KB
Měření efektivity Minimálního preventivního programu hodnocení za školní rok 2017/2018 doc 155 KB
Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pdf 241.09 KB
Vyhlášení voleb do školské rady, vyhlášení doc 28 KB
Manuál k provozu škol a testování ve školním roce 2021/2022 pdf 727.01 KB
KRITÉRIA PRO DOUČOVÁNÍ pdf 115.14 KB
Vize školy pdf 120.84 KB
Parlamenťák aneb zástupce třídy pro školní rok 2019 / 2020 docx 12.66 KB
www.skolaprodemokracii.cz/zakovske-projekty/co-je-zakovsky-parlament.html pdf 555.34 KB
Mimořádné opatření izolace a karanténa s účinností od 25. 9. 2020 do odvolání pdf 321.73 KB
Uzavření škol od 21. 12. do 23. 12. 2020 a nárok na ošetřovné pdf 184.83 KB
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE pro školní rok 2021/2022 pdf 2.49 MB
Přehled prospěchu a chování podle tříd-2. pol. 2020-2021 doc 3.22 MB
Informační leták MŠMT Kdo o čem rozhoduje – COVID ve školách. en pdf 184.81 KB
Školský zákon - rozbor doc 48 KB
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx 14.79 KB
Měření efektivity Preventivného programu školy hodnocení za školní rok 2018/2019 doc 162 KB
Školní řád platný od 1. 9. 2021 doc 467 KB
Žádost o uvolnění žáka pdf 168.42 KB
PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2018/2019 docx 45.36 KB
Volební listina kandidátů do ŠR 2021 doc 25.5 KB
Žákovský parlament docx 12.46 KB
10 základních zásad v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění jpg 79.5 KB
Projekt: Škola pro život pdf 73.61 KB
Přehled prospěchu a chování - škola 2. pol. -2020-2021 doc 297.36 KB
Informační leták MŠMT Kdo o čem rozhoduje – COVID ve školách. ru pdf 197.37 KB
Výzva 02_18_063 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování-Šablony II, projekt Cesta ke vzdělání docx 14.24 KB
Vzdělávací program ŠKOLA NÁS BAVÍ zip 13.97 MB
Školní řád platný od 1. 9.2017 doc 423 KB
Školní řád od 1.9.2019 doc 442.5 KB
PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 docx 49.09 KB
Plán výchovného poradce na školní rok 2021 - 2022 doc 67 KB
Výňatek ze školního řádu docx 20.33 KB
AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2019 – 2021 pdf 1.24 MB
Seznam pomůcek pro prvňáčky 2021/2022 doc 35 KB
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022 pdf 159.32 KB
Děkovný dopis švýcarského velvyslance Philippa Guexe adresovaný naší škole pdf 1.46 MB
Školská rada - zápisy z jednání
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
Rada 1 2015 docx 14.57 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 - pedagogové pdf 191.57 KB
Rada 2 2015 doc 29 KB
TERMÍN VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 doc 28 KB
VOLEBNÍ LISTINA KANDIDÁTŮ DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE pdf 287.2 KB
Dokumenty jídelny
Alergeny - ar docx 15.1 KB
ŠKOLNÍ JÍDELNA informace pro školní rok 2022-2023 doc 44.5 KB
Інформація шкільної їдальні навчальний рік 2023-2024 docx 17.48 KB
معلومات أساسية عن تنظيم الوجبات المدرسية docx 14.77 KB
INFORMACE O ZVÝŠENÍ FINANČNÍHO NORMATIVU NA OBĚDY A O PRODEJI OBĚDŮ doc 38 KB
Alergeny - en docx 17.37 KB
Початкова школа з розширеним викладанням docx 17.77 KB
Заява на обіди - Přihláška ke stravování UKR docx 14.74 KB
Basic information about organization of school catering docx 23.44 KB
Příhláška ke stravování 2023-2024 doc 35 KB
Alergeny - ru docx 24.55 KB
Основная информация об организации школьного питания docx 23.88 KB
Stanovení finačních normativů na potraviny od 1. 9. 2023 doc 83.5 KB
Seznam alergenů ke stažení jpg 349.75 KB
Alergeny - uk docx 24.42 KB
Školní jídelna docx 11.28 KB
Thông tin cơ bản về bữa ăn tại trường docx 23.52 KB
ŠJ - informace pro školní rok 2023-2024 doc 45.5 KB
Alergeny - vi docx 23.61 KB
Alergeny - čj docx 15.77 KB
Початкова школа з розширеним викладанням docx 15.1 KB
INFORMACE O ZVÝŠENÍ FINANČNÍHO NORMATIVU NA OBĚDY A O PRODEJI OBĚDŮ doc 38 KB
Základní informace o školním stravování docx 13.87 KB
Školní družina
Souhlas se zpracováním osobních údajů, školní družina docx 18.51 KB
Vnitřní řád školní družiny od 1. 9. 2019 docx 34.29 KB
Rodiče
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx 15.03 KB
ЗАРАХУВАННЯ ДО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 2021/2022 р. docx 40.61 KB
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022-2023- informační materiál pro rodiče docx 2.03 MB
Seznam školních potřeb - 7. A docx 12.26 KB
Informace o přípravné třídě 2022/2023 docx 12.7 MB
ЖЕКЕ ТҰЛҒА МӘЛІМЕТТЕРІМЕН ЖҰМЫСТАУЫН ҰЙҒАРУ docx 25.25 KB
MŠMT - manuál testování pdf 545.99 KB
DESATERO PRO RODIČE docx 18.29 KB
КУРСИ ЧЕСЬКОЇ МОВИ для дітей (11-15 років) pdf 277.19 KB
Художнє виховання 2 docx 14.56 KB
Zápisní list UKR pro šk. rok 2023-24 docx 13.85 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – čeština docx 13.91 KB
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ docx 13.86 KB
التعليم االبتدائي في جمهورية التشيك pdf 284.2 KB
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Заява про зарахування дитини до початкової школи doc 44.5 KB
Перелік шкільних предметів на 2022 - 6. B docx 15.01 KB
Plán výchovného a kariérového poradenství na školní rok 2022 - 2023 doc 90.5 KB
Informace pro zákonné zástupce k povinné školní docházce docx 14.76 KB
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ docx 15.6 KB
ЗАЧИСЛЕНИЕ В НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ НА 2021/2022 г. docx 41.26 KB
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 docx 16.86 KB
Seznam školních potřeb - 7. B docx 12.63 KB
Stanovení místa a doby zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023-2024 docx 12.17 KB
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ docx 18.84 KB
Informace o zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19 docx 30.37 KB
Rodičům budoucích prvňáčků pdf 251.06 KB
Podpora žáků s OMJ - Підтримка учнів з іншою рідною мовою docx 12.02 KB
Žádost (UKR) o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023-2024 docx 15.79 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – vietnamština docx 23.67 KB
SỰ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN docx 23.67 KB
Informace o zvláštním zápisu docx 12.59 KB
Перелік шкільних предметів навчального року 2022 - 8. B docx 14.13 KB
Plán výchovného a kariérového poradenství na rok 2022 - 2023 - příloha č. 1 doc 90.5 KB
Rodičům budoucích prvňáčků pdf 251.06 KB
Informace k zápisu pro školní rok 2020-2021 docx 19.21 KB
Desatero pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci koronavirové krize pdf 1.36 MB
Desatero pro rodiče docx 18.2 KB
Informace o přípravné třídě pro školní rok 2021-2022 docx 5.8 MB
Informační plakát k zápisu do 1. ročníku 2022/2023 pdf 2.55 MB
Seznam školních potřeb - 8. B docx 13.91 KB
Online nabídky pro žáky s OMJ a jejich pedagogy v souvislosti s covid-19 pdf 188.25 KB
Informační leták - přípravná třída 2023-2024 UKR docx 145.62 KB
Leták k testování - ruština pdf 1.14 MB
Školské obvody základních škol pdf 226.33 KB
Žádost (UKR) o přijetí dítěte k z. vzd.- ZŠ Plynárenská 2023-2024 docx 16.22 KB
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023 - 2024 doc 53.5 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – ruština docx 20.29 KB
СОГЛАСИЕ С ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ docx 20.29 KB
Testování - instruktážní leták pdf 1.67 MB
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ docx 15.69 KB
Особлива реєстрація до 1-ї год docx 12.56 KB
Список шкільних потреб 9.A docx 15.41 KB
Program poradenských služeb - od 1. 9. 2022 docx 26.74 KB
Zápisní list pro školní rok 2023-2024 docx 13.03 KB
Informace pro zákonné zástupce k povinné školní docházce docx 14.67 KB
Vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí doc 26.5 KB
Metodický pokyn - PT_2019 pdf 780.82 KB
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) docx 20.06 KB
Seznam školních potřeb - 9. A docx 15.31 KB
Grafomotorika pro děti pdf 471.4 KB
Žádost o zařazení do PT - školní rok 2023-2024 doc 29 KB
Leták k testování - ukrajinština pdf 1.14 MB
Informace k zápisu do povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 docx 14.76 KB
Seznam školních potřeb - 6. A docx 16.58 KB
Informační leták k zápisu do prvního ročníku 2023/2024 pdf 2.36 MB
Výňatek ze školního řádu 1. 9. 2023 docx 18.7 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – ukrajinština docx 18.84 KB
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 pdf 244.09 KB
موافقة للتعامل مع البيانات الشخصية docx 20.57 KB
Testování - informační leták pro žáky pdf 344.28 KB
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2022/2023 docx 13.04 KB
Přihlášení do účtu Miscrosoft Office 350 docx 11.49 KB
Список шкільних предметів - 7. A docx 11.58 KB
Standardní činnosti školy - příloha č. 2 docx 17.14 KB
Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023-2024 docx 15.14 KB
Informace pro zákonné zástupce - správní řízení docx 15.58 KB
Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 docx 20.65 KB
Máte doma budoucího prvňáčka? docx 2.12 MB
KRITÉRIA PRO DOUČOVÁNÍ 2 pdf 159.7 KB
Informace o výsledcích zápisu docx 12.8 KB
Seznam školních potřeb - 9. B docx 15.52 KB
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku pdf 204.23 KB
Výsledky zápisů do 1. třídy ve školním roce 2023/2024 pdf 266.47 KB
Doporučené odkazy ke covid-19 docx 13.07 KB
GHI DANH VÀO CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRONG NĂM 2021/2022 docx 40.17 KB
Leták k testování - vietnamština pdf 1.16 MB
Informace pro zákonné zástupce při zápisu k povinné školní docházce docx 14.76 KB
Seznam školních potřeb - 6. B docx 12.7 KB
Inf. pro z.z. k povinne šk.dochazce UKR docx 14.25 KB
PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE docx 30.27 KB
Souhlas se zpracováním osobních údajů – arabština docx 20.57 KB
Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání pdf 140.74 KB
ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL docx 18.98 KB
Testování - informační leták pro rodiče pdf 545.14 KB
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx 15.16 KB
KURZ ČESKÉHO JAZYKA pro děti (11-15 let) pdf 273.56 KB
Список шкільних предметів - 7. B docx 13.85 KB
Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti - příloha č. 3 docx 23.66 KB
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ZŠ Plynárenská 2023-2024 docx 15.68 KB
Školské obvody docx 91.75 KB
Žádost o přijetí dítěte do školní družiny základní školy ve školním roce 2021/2022 doc 33 KB
Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy doc 29 KB
Реєстраційний номер, присвоєний для цілей повідомлення про рішення про прийом docx 13.09 KB
Seznam potřeb na výtvarnou výchovu - 2.stupeň docx 13.57 KB
Informace k zápisu pro školní rok 2023-2024 docx 16.94 KB
Environmentální výchova
Školní program environmentálního vzdělávání pdf 317.69 KB
Výchovný poradce
Konzultační hodiny výchovného poradce 2020 - 2021 docx 12.15 KB
2021-2022 Příloha č. 2 - Standardní činnosti školy docx 17.14 KB
Školní preventivní strategie na období 2019-2022 doc 65.5 KB
2020-2021 Standardní činnosti školy - příloha č. 2 docx 15.39 KB
Výchovný poradce doc 91 KB
2019-2020 Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti 2019-2020 - příloha č. 3 docx 23.65 KB
2021-2022 Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti 2021 - 2022 docx 23.63 KB
Školní program proti šikanování 2022-2023 doc 220.5 KB
2021-2022 Plán výchovného poradce na rok 2021 - 2022 doc 67 KB
Poradenské služby UA docx 15.25 KB
2019-2020 Program poradenských služeb - od 1. 9. 2019 docx 23.65 KB
Plán výchovného a kariérového poradenství na rok 2022 - 2023 pdf 296.33 KB
2022-2023 Informace pro zákonné zástupce - školní poradenské pracoviště 2022-2023 docx 14.28 KB
Plán výchovného a kariérového poradenství na rok 2023-2024 doc 91 KB
2021-2022 Dodatek č. 1 k Plánu výchovného poradce na školní rok 2021-2022 od 1. 10. 2021 docx 11.97 KB
2020-2021 Plán výchovného poradce na rok 2020 - 2021 - příoha č.1 doc 67.5 KB
Plán výchovného poradce 2016-2017 doc 49 KB
2022-2023 Program poradenských služeb - od 1. 9. 2022 docx 26.74 KB
2021-2022 Program poradenských služeb - od 1. 9. 2021 docx 26.91 KB
Preventivní program školy 2022-2023 docx 57.73 KB
2020-2021 Program poradenských služeb - od 1. 9. 2020 docx 25.31 KB
2019-2020 Plán výchovného poradce na rok 2019 - 2020 - příloha č. 1 doc 66.5 KB
2022-2023 Příloha č. 2 - Standardní činnosti školy docx 17.14 KB
2021-2022 Program poradenských služeb - od 1. 10.2021 docx 25.97 KB
Preventivní program školy -hodnocení za školní rok 2021-2022 doc 168 KB
2020-2021 Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti - příloha č. 3 docx 23.64 KB
2019-2020 Standardní činnosti školy - Příloha č. 2 docx 17.14 KB
2022-2023 Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti docx 23.66 KB
Školní metodik prevence
Konzultační hodiny ŠMP, 2020 - 2021 docx 12.13 KB