Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2011/2012 pdf 861.88 KB
Výroční zpráva 2015/2016 docx 632.12 KB
Přehled prospěchu 2. pololetí 2017/2018 doc 3.4 MB
Výroční zpráva 2012/2013 pdf 1.18 MB
Přehled prospěchu 2. pololetí souhrn 2017/2018 doc 317.01 KB
Výroční zpráva 2013/2014 pdf 909.71 KB
Výroční zpráva 2017/2018 docx 68.21 KB
Výroční zpráva 2014/2015 pdf 920.25 KB
Příloha výroční zprávy 2017/2018 pdf 4.8 MB
Výroční zpráva 2009/2010 pdf 830.87 KB
Přehled prospěchu 1. pololetí 2017/2018 docx 3.39 MB
Výroční zpráva 2010/2011 pdf 859.18 KB
Výroční zpráva 2016/2017 docx 64.03 KB
Přehled prospěchu 1. pololetí souhrn 2017/2018 doc 317.67 KB
Dokumenty školy
Plán inkluzivního vzdělávání pdf 246.4 KB
Projekt: Rozvoj občanských kompetencí... docx 59.97 KB
Dlouhodobý plán pdf 311.65 KB
ICT plán pdf 516.1 KB
Školní řád platný od 1. 9.2017 doc 423 KB
Pověřenec pdf 246.8 KB
Almanach pdf 147.87 KB
Plán výchovného poradce 2016/2017 doc 49 KB
Plán výchovného poradce 2017/2018 doc 59.5 KB
Vize školy pdf 120.84 KB
GDPR - ZVEŘEJNĚNÍ PROHLÁŠENÍ docx 28.38 KB
Školský zákon - rozbor doc 48 KB
Školní poradenské pracoviště docx 15.16 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
Vzdělávací program ŠKOLA NÁS BAVÍ zip 13.97 MB
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx 14.79 KB
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP pdf 131.88 KB
Roční plán environmentálního vzdělávání 2015/2016 pdf 248.01 KB
Organizace školního roku 2018/2019 doc 51.5 KB
Výchovný program šitý na míru pdf 531.43 KB
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2017/2018 docx 13.06 KB
Inspekční zpráva _ 2008 pdf 199.11 KB
Školská rada - zápisy z jednání
Rada 1 2015 docx 14.57 KB
TERMÍN VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 doc 28 KB
Rada 2 2015 doc 29 KB
VOLEBNÍ LISTINA KANDIDÁTŮ DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE pdf 287.2 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 - pedagogové pdf 191.57 KB
Dokumenty jídelny
Vnitřní řád školní jídelny doc 93 KB
Seznam alergenů ke stažení jpg 349.75 KB
Přihláška ke stravování 2018 doc 35.5 KB
Školní družina
Směrnice školní družiny docx 31.62 KB
Žádost o přijetí do školní družiny doc 88.5 KB
Rodiče
Informace k zápisu pro školní rok 2018-2019 docx 16.15 KB
Informace pro zákonné zástupce pro rok 2018 docx 14.62 KB
Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2018-2019 docx 14.99 KB
Žádost o přijetí docx 13.76 KB
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ZŠ Plynárenská 2018-2019 docx 15.23 KB
Žádost o uvolnění žáka pdf 168.42 KB
Organizace školního roku 2017/2018 pdf 670.39 KB
Desatero pro rodiče - MŠMT 2018 docx 18.25 KB
Výňatek ze školního řádu docx 20.33 KB
Školské obvody pdf 226.33 KB
Environmentální výchova
Školní program environmentálního vzdělávání pdf 317.69 KB