Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2012/2013 pdf 1.18 MB
Přehled prospěchu 2. pololetí souhrn 2017/2018 doc 317.01 KB
Výroční zpráva 2017/2018 docx 68.21 KB
Výroční zpráva 2013/2014 pdf 909.71 KB
Příloha výroční zprávy 2017/2018 pdf 4.8 MB
Výroční zpráva 2014/2015 pdf 920.25 KB
Výroční zpráva 2009/2010 pdf 830.87 KB
Výroční zpráva 2016/2017 docx 64.03 KB
Přehled prospěchu 1. pololetí 2017/2018 docx 3.39 MB
Výroční zpráva 2010/2011 pdf 859.18 KB
Přehled prospěchu 1. pololetí souhrn 2017/2018 doc 317.67 KB
Výroční zpráva 2015/2016 docx 632.12 KB
Výroční zpráva 2011/2012 pdf 861.88 KB
Přehled prospěchu 2. pololetí 2017/2018 doc 3.4 MB
Dokumenty školy
Dlouhodobý plán pdf 311.65 KB
Plán výchovného poradce 2016/2017 doc 49 KB
Pověřenec pdf 246.8 KB
Plán výchovného poradce 2017/2018 doc 59.5 KB
ICT plán pdf 516.1 KB
Almanach pdf 147.87 KB
Školní poradenské pracoviště docx 15.16 KB
GDPR - ZVEŘEJNĚNÍ PROHLÁŠENÍ docx 28.38 KB
Vize školy pdf 120.84 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
Školský zákon - rozbor doc 48 KB
ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY docx 14.79 KB
Vzdělávací program ŠKOLA NÁS BAVÍ zip 13.97 MB
ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2017/2018 docx 13.06 KB
Organizace školního roku 2018/2019 doc 51.5 KB
Školní řád od 1.9.2019 doc 442.5 KB
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP pdf 131.88 KB
Roční plán environmentálního vzdělávání 2015/2016 pdf 248.01 KB
Výchovný program šitý na míru pdf 531.43 KB
Organizace školního roku 2019-2020 doc 55.5 KB
Inspekční zpráva _ 2008 pdf 199.11 KB
Projekt: Rozvoj občanských kompetencí... docx 59.97 KB
Plán inkluzivního vzdělávání pdf 246.4 KB
Školní řád platný od 1. 9.2017 doc 423 KB
Školská rada - zápisy z jednání
Rada 2 2015 doc 29 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 pdf 710.54 KB
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 - pedagogové pdf 191.57 KB
TERMÍN VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2017 doc 28 KB
Rada 1 2015 docx 14.57 KB
VOLEBNÍ LISTINA KANDIDÁTŮ DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE pdf 287.2 KB
Dokumenty jídelny
Seznam alergenů ke stažení jpg 349.75 KB
Přihláška ke stravování 2019 doc 34.5 KB
Informace pro školní rok 2019/2020 doc 44.5 KB
Vnitřní řád školní jídelny doc 91 KB
Školní družina
Směrnice školní družiny docx 31.62 KB
Žádost o přijetí do školní družiny doc 88.5 KB
Rodiče
Informace k zápisu pro školní rok 2019-2020 docx 16.42 KB
Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020 pdf 245.49 KB
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ZŠ Plynárenská 2019-2020 docx 15.25 KB
Žádost o uvolnění žáka pdf 168.42 KB
Školské obvody pdf 226.33 KB
Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019-2020 docx 15 KB
Výňatek ze školního řádu docx 20.33 KB
Desatero pro rodiče - MŠMT 2018 docx 18.25 KB
Informace pro zákonné zástupce k povinné školní docházce 2019/2020 docx 14.62 KB
Informace pro zákonné zástupce - správní řízení 2019/2020 docx 14.52 KB
Environmentální výchova
Školní program environmentálního vzdělávání pdf 317.69 KB