Základní informace o školním stravování

Základní informace o organizaci školního stravování

 

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty.

 

Školní stravování se řídí výživovými normami. Každá škola musí plnit tzv. spotřební koš stanovených jednotlivých potravin. V případě, že k tomu škola má podmínky, může žákovi na doporučení lékaře připravovat dietní stravu. Nelze dítěti připravovat stravu na základě jeho vyznání.

 

Škola vydává na následující týden jídelníček, ten visí na volně přístupném místě. U jednotlivých jídel jsou uvedeny čísla (alergeny).

 

Ve školní jídelně se rozumí   hlavním jídlem – oběd

                                               doplňkovým jídlem – snídaně, svačina, přesnídávka

 

Obědem se rozumí:  polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát,

                                   dezert, ovoce).

 

 

Dítě v mateřské škole má právo odebrat za úplatu:

 

Celodenní provoz – svačina, oběd, přesnídávka

Polodenní provoz – svačina oběd nebo oběd a přesnídávka

Internátní provoz – hlavní chod, doplňková jídla a večeře

 

Žák základní školy a nezletilý žák střední školy a konzervatoře má právo denně odebrat za úplatu: oběd

 

Zletilému žákovi střední školy, konzervatoře a studentovi vyšší odborné školy lze poskytovat školní stravování v rozsahu: oběd

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu, který je stanoven dle jednotlivých věkových kategorií – zákonný zástupce nebo zletilý žák uhradí hodnotu potravin, stát uhradí věcnou režii a mzdový normativ.

Dokument
Kategorie