Vedení školy

Vedení školy:

Ředitelka školy: Mgr. Marcela Prokůpková

e-mail: reditelna@zsprosetice.cz

tel: 417 538 672, 603 198 107

 

zástupkyně ředitelky školy pro 1 stupeň a ŠD (zástupce statutárního orgánu): Mgr. Iveta Nálepková

e-mail: nalepkova@zsprosetice.cz

tel: 417 538 672, 605 214 470

 

zástupkyně ředitelky školy pro 2.stupeň: Ing. Lucie Fričlová

e-mail: lucie.friclova@zsprosetice.cz

tel: 417 538 672, 605 355 497

 

výchovný poradce pro 1.stupeň: Mgr. Zlatuše Kalinová

e-mail: zlatuse.kalinova@zsprosetice.cz

tel: 417 538 672, 739 459 930

 

výchovný poradce pro 2.stupeň: Ing. Lucie Fričlová

e-mail: lucie.friclova@zsprosetice.cz

tel: 417 538 672, 605 355 497

 

školní metodik prevence pro 1.stupeň: Mgr. Zlatuše Kalinová

e-mail: zlatuse.stikova@zsprosetice.cz

tel: 417 538 672, 739 459 930

 

školní metodik prevence pro 2.stupeň: Mgr. David Hořejš

e-mail: david.horejs@zsprosetice.cz

tel: 417 538 672

 

koordinátor školního vzdělávacího programu (ŠVP): Mgr. Jaroslava Michalová

e-mail: jaroslava.michalova@zsprosetice.cz

tel: 417 538 672

 

koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií: Ing, Vlastimil Klobása

e-mail: vlastimil.klobasa@zsprosetice.cz

tel: 471 538 672

 

koordinátor EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) pro 1.stupeň: Mgr. Lenka Müllerová

e-mail: lenka.mullerova@zsprosetice.cz

tel: 471 538 672

 

koordinátor EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) pro 1.stupeň: Ing. Helena Mišurová

e-mail: helena.misurova@zsprosetice.cz

tel: 471 538 672

Kategorie