Akce - Environmentální výchova

 • Environmentální výchova
 • Škola
19.05.2016

Projektový den ve III. A jsem zahrnula do několika bodů a otázek.

 • Environmentální výchova
 • Škola
22.04.2016

Den Země v 1.A

 • Environmentální výchova
 • Škola
05.05.2016

Projekt se prolínal celým týdnem -v pondělí jsme se naučili píseň "Naše Země kulatá je", ve středu na prvouce jsme si povídali o základních problémech naší planety a žáci sami psali, jak oni mohou pomoci a skutečně to i dodržovali (budu se průběžně ptát), v pátek na výtvarné výchově jsme si informace z celého týdne zopakovali a žáci ve skupinkách za pomocí víček a barevných papírků vytvořili mapu a kreslili podle globusu obrázky. Během tohoto týdne někteří donesli do školy atlasy, obrázky, kompas a jiný materiál, který jsme využili.

 • Environmentální výchova
 • Škola
22.04.2016

Dne 22. dubna jsme si ve třídě 2. B připomněli Mezinárodní Den Země. Tohle téma se prolínalo všemi vyučovacími předměty.

 • Environmentální výchova
 • Škola
22.04.2016

Den Země je den věnovaný Zemi. Každoročně se koná 22. 4.. Je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. 3., a oslavovaly příchod jara.

 • Environmentální výchova
 • Škola
22.04.2016

Den země