Učitelé

Třídní učitelé

třídní učitel přípravné třídy

Bc. Hana Janichová

hana.janichova@zsprosetice.cz

 

1.      stupeň

třídní učitel I. A

Mgr. Zlatuše Kalinová

zlatuse.stikova@zsprosetice.cz

třídní učitel I. B

Mgr. Lenka Müllerová

lenka.müllerova@zsprosetice.cz

třídní učitel II. A

Mgr. Markéta Vavřičková

marketa.vavrickova@zsprosetice.cz

třídní učitel II. B

Mgr. Bc. Lenka Bublová

lenka.bublova@zsprosetice.cz

třídní učitel III. A

Mgr. Katarína Mižu

katarina.mizu@zsprosetice.cz

třídní učitel IV. A

Mgr. Jaroslava Michalová

jaroslava.michalova@zsprosetice.cz

třídní učitel IV. B

Mgr. Helena Langová

helena.langova@zsprosetice.cz

třídní učitel V. A

Mgr. Lenka Kristová

lenka.kristova@zsprosetice.cz

 

2.      stupeň

třídní učitel VI. A

Bc. Monika Trnovcová

monika.trnovcova@zsprosetice.cz

třídní učitel VI. B

Mgr. Zdeňka Vyčítalová

zdenka.vycitalova@zsprosetice.cz

třídní učitel VII. A

Mgr. Barbora Junková

barbora.junkova@zsprosetice.cz

třídní učitel VII. B

Kateřina Vocásková

katerina.vocaskova@zsprosetice.cz

třídní učitel VIII. A

Mgr. Andrea Štofčová

andrea.stofcova@zsprosetice.cz

třídní učitel VIII. B

Ing. Radka Marešová

radka.maresova@zsprosetice.cz

třídní učitel IX. A

Mgr. Zuzana Benediktová

zuzana.benediktova@zsprosetice.cz

třídní  učitel  IX. B

Jiří Herold

jiri.herold@zsprosetice.cz

 

Netřídní učitelé

Mgr. Iveta Nálepková (zástupce ředitele pro I. stupeň)

nalepkova@zsprosetice.cz

Ing. Lucie Fričlová (zástupce ředitele pro II. stupeň)

lucie.friclova@zsprosetice.cz

Mgr. Bc. Alena Zouharová

alena.zouharova@zsprosetice.cz

Mgr. Dagmar Černá

dagmar.cerna@zsprosetice.cz

Ing. Vlastimil Klobása

vlastimil.klobasa@zsprosetice.cz

Bc. Jaroslav Mraček

jaroslav.mracek@zsprosetice.cz

 

Asistenti pedagoga

Petra Kubrychtová

petra.kubrychtova@zsprosetice.cz

Michaela Kubátová

michaela.kubatova@zsprosetice.cz

Petra Kazdová

petra.kazdova@zsprosetice.cz

Bc. Daniela Pekárková

daniela.pekarkova@zsprosetice.cz

Mgr. Šárka Šumová

sarka.sumova@zsprosetice.cz

Lucie Grasserová

lucie.grasserova@zsprosetice.cz

Andrea Medzanská, DiS.

andrea.medzanska@zsprosetice.cz

Lena Ignácová, DiS.

lena.ignacova@zsprosetice.cz

Světlana Voráčková

svetlana.vorackova@zsprosetice.cz

Bc. Miroslav Mirga, DiS.

miroslav.mirga@zsprosetice.cz  

Patrik Uram

patrik.uram@zsprosetice.cz

Brigita Čonková

brigita.conkova@zsprosetice.cz

Kateřina Krchová

katerina.krchova@zsprosetice.cz

Hana Ajdinovičová

hana.ajdinoavicova@zsprosetice.cz

 

 

vychovatelky školní družiny:

Stanislava Kopřivová

stanislava.koprivova@zsprosetice.cz

Michaela Habenichtová

michaela.habenichtova@zsprosetice.cz