Zájmové kroužky

Kroužky ve školním roce 2015/2016, 1. stupeň

Vzdělávací oblasti:

Člověk a zdraví (Tělesná výchova), Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)

Jméno učitelky Název kroužku Den Čas Hodin týdně
Hyhlanová Jaroslava Mažoretky úterý, pátek 15:00 – 16:00 2
Nálepková Iveta Turistický středa 14:00 – 16:00 2
Štiková Zlatuše Míčové hry a turistika

středa
1x za 14 dní

14:00 – 16:00 1
Moravcová Aneta Zpívání úterý 15:00 – 16:00 1
Michalová Jaroslava Taneční čtvrtek 15:00 – 16:00 1
Müllerová Lenka Vaření pondělí
1x za 14 dní
14:00 – 16:00 1
Mižu Katarína Míčové hry středa 15:00 – 16:00 1
Kasajová Barbora Plavání úterý
1x za 14 dní
16:00 – 18:00 1
Kristová Lenka Keramika středa
1x za 14 dní
14:00 – 16:00 1