Projektová činnost

Ve školním roce 2015-2016 se škola zapojila do projektů:

OPVK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 1. Operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost -Výzva 56 – projekt „Čtení nás baví“
  V rámci tohoto projektu škola pořídila literaturu do žákovské knihovny a ověřila čtenářské dílny.
 2. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzva 57 – projekt „Pracujeme s nadšením“
  Škola realizovala tyto šablony:
  1. č. 1 – Rozvoj technických dovedností. V rámci šablony se pořídilo vybavení  do dílny pracovního vyučování – nářadí a nástroje pro výuku, polytechnické stavebnice a materiál pro výuku a proběhl projektový den.
  2. č. 3 – Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou
  3. č. 4 – Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou
 3. Projekt Školní mléko
 4. Projekt Ovoce a zelenina do škol na 1. stupni 

MŠMT

Škola podala žádost v těchto dotačních programech MŠMT: 

 1. Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016
 2. Vybavení škol kompenzačními pomůckami  

OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 1. Výzva 02_16_012 Výzva č. 02_16_012 pro Gramotnosti v prioritní ose  3 OP
  Název projektu: Extrakurikulární aktivity na podporu sociálních a občanských kompetencí