Aktuality

 • Ostatní aktivity
 • Škola
28.09.2022

Ve dnech 22. a 23. 9. 2022  proběhl na naší škole projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny s názvem VZPoura úrazům.

 • Škola
26.09.2022

V dopoledních hodinách je program vyhrazen objednaným základním a středním školám. Jsme si vědomi toho, že rodina má na zdravý životní postoj mládeže největší podíl.

 • Škola
 • Školní družina
22.09.2022

Dne 13. 9. 2022  jsme v družině oslavili Mezinárodní den čokolády. Děti čekalo zajímavé čtení o této oblíbené  pochoutce. Následoval malý kvíz k ověření přečtených informací. A  pak už každý mohl vyplnit svou bambusovou lžičku rozehřátou čokoládou. Tyto si pak děti  použijí k přípravě horké čokolády s přidáním mléka. 

 

Michaela Habenichtová

vychovatelka školní družiny 

 • Škola
18.09.2022

Dne 2. 9. jsme přivítali naše nové prvňáčky.

Akce se konala ve školní jídelně za účasti rodičů. V úvodu vystoupily děti z 2. A a 2. B a navodily tak slavnostní atmosféru.

Prvňáčky přivítali chlapci a děvčata 9. A a 9. B a předali jim šerpu, pak se společně vyfotili. Poté následovala sladká tečka v podobě malého občerstvení.

Prvňáčci a jejich rodiče tak budou mít hezkou vzpomínku na první dny ve škole.

 • Školní družina
17.09.2022

Děti z I. oddělení školní družiny si připravily ovocné špízy, které jim dodají potřebné vitamíny v podzimním období a ještě jim chutnaly. Je to také dobrý nápad na občerstvení, které děti zvládnout připravit samy, např. na dětskou párty.

Stanislava Kopřivová, vychovatelka školní družiny

 • Kulturní akce
11.09.2022

 Dne 23. 2. 2022 v 8:30 se konalo městské kolo recitační soutěže v Základní umělecké škole v Teplicích. Zúčastnili se ho žáci 1. stupně, kteří postoupili ze školního kola.

 • Škola
01.09.2022

Чи повинні українські діти ходити до школи в Чехії? Так, повинні!

 • Škola
19.07.2022

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Veškeré informace zde: https://zsprosetice.cz/node/1502

 • Exkurze a výlety
 • Škola
04.07.2022

Třídní výlet 8. A  se uskutečnil 27. 6. v GameZone Teplice, kdy žáci  navštívili  počítačovou hernu v Českobratrské ulici.

 • Exkurze a výlety
 • Škola
04.07.2022

Žáci 8. A využili nabídky k návštěvě Střední průmyslové školy Teplice spojené s akcí  Autosalon 2022.

Obě akce se uskutečnily 28. 6. 2022.