Aktuality

 • Soutěže
07.07.2024

Předprázdninový maraton výletů a exkurzí zakončila třída 8. A  podle svého přání -   výletem do nedalekého Ústí nad Labem. Žáci navštívili Střekov  - Jump Ústí a Laser game.

 • Škola
07.07.2024

V úterý 25. června 2024 se v sále zastupitelstva města konalo slavnostní předávání ocenění nejlepším žákům 9. tříd.

 • Škola
07.07.2024

Na základě usnesení Zastupitelstva města Teplice č. 063/24 ze dne 17. 6. 2024 se zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění následujícím způsobem:

Článek 2 po změně zní takto:

Čl.2

Název organizace

Základní škola, Teplice, Plynárenská 2953, příspěvková organizace

 

Název školy se mění od 1. 7. 2024.

 

 

Marcela Prokůpková

ředitelka

Základní škola, Teplice, Plynárenská 2953, příspěvková organizace

 

417 538 672

603 198 107

reditelna@zsprosetice.cz

https://zsprosetice.cz/

 • Ostatní aktivity
07.07.2024

Projekt Trenéři ve škole jsme letos zakončili s trenérkou Bárou, která se specializuje na běžecké lyžování.

 • Ostatní aktivity
07.07.2024

 28. 6. 2024 se žáci 3. A společně se zákonnými zástupci sešli před regionálním muzeem na Zámeckém náměstí, aby jim paní třídní učitelka Zlatuše Kalinová předala  vysvědčení.

 • Exkurze a výlety
 • Soutěže
07.07.2024

Třída 4. B. se zúčastnila 25. 6. 2024 vzdělávacího programu  Retrohraní v Regionálním  muzeu v Teplicích.

 • Ostatní aktivity
 • Soutěže
07.07.2024

Na konci školního roku byli žáci 1 .B pozváni na slavnostní Pasování na čtenáře.

 • Ostatní aktivity
 • Soutěže
07.07.2024

V pondělí 17. 6. 2024 čekala žáky 1. A slavnostní chvíle. Za svoje celoroční úsilí při výuce čtení byli ti nejlepší ze třídy pasováni králem na čtenáře.

 • Exkurze a výlety
07.07.2024

26. 6. 2024 se třída 3. A vydala na další zajímavý program do muzea. Jako vždy nás přivítala paní Tereza Kleinová, tentokrát ještě se svým kolegou panem Jindřichem Zajícem.

 • Exkurze a výlety
30.06.2024

 26. 6. 2024 se třídy 7. B a 8. A vydaly do HistoryParku do Ledčic, kde se žáci mohli seznámit s prací archeologa a geologa, vyzkoušet si odkrývání nálezů v terénu i následné zpracování archeologických nálezů.