Úřední deska

Informace o škole

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026
Výroční zpráva 2022 - 2023
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026
Výsledky zápisů do 1. třídy ve školním roce 2023/2024
Výsledky zápisů do 1. třídy ve školním roce 2023/2024
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2021 - 2022
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025
Výsledky zápisů do 1. třídy ve školním roce 2022/2023
Výsledky zápisů do 1. třídy ve šklním roce 2022/2023
Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022 – 2023
Odpisové a investiční plány příspěvkových organizací na rok 2022
Schválený rozpočet na rok 2022
Rozhodnutí o přerušení činnosti školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce 2021/2022
INFORMACE O ŠKOLE
Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Návrh rozpočtu na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023
Schválený rozpočet 2021
Certifikát Scio

Správní řízení

Výsledky zápisu žáků do 1. třídy ve školním roce 2021/2022
Výsledky zápisu žáků do 1. třídy ve školním roce 2020/2021
Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020
Přijatí žáci do prvního ročníku 2018/2019