Úřední deska

Informace o škole

Program na podporu vzdělávání cizinců

Celkový přehled informací k programu

Schválený střednědobý plán VN 2019-2020
Schválený roční plán VN 2018
Návrh střednědobého plánu VN 2018-2020
Návrh ročního plánu VN2018
Informace o škole
Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb.

Správní řízení

PŘIJATÍ ŽÁCI DO 1. TŘÍDY 12. 4.2017

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU

PŘIJATÍ ŽÁCI DO 1. TŘÍDY

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU