Výchovný poradce

KONZULTAČNÍ HODINY  výchovného poradce  ve školním roce 2023 – 2024

Výchovný poradce pro 1. stupeň:

Mgr. Zlatuše Kalinová

Konzultační hodiny pro pedagogické pracovníky

pondělí: 13:30 – 14:00, jinak dle dohody

 Konzultační  hodiny pro žáky a zákonné zástupce

středa 13:15 – 14:00

tel.: +420 739 459 930

e- mail: zlatuse.stikova@zsprosetice.cz

 

Výchovný poradce pro 2. stupeň:

Ing. Lucie Fričlová

Konzultační hodiny pro pedagogické pracovníky (společné)

poslední čtvrtek v měsíci – 1. stupeň, jinak dle dohody

poslední pátek v měsíci – 2. stupeň, jinak dle dohody

Konzultační  hodiny pro žáky a zákonné zástupce

středa 13:30 – 14:00

pátek:   7:30 – 8:30

jinak dle dohody

tel.: +420 605 355 497

e- mail: lucie.friclova@zsprosetice.cz

Kategorie