Informace pro zákonné zástupce a žáky

Škola

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě Usnesení vlády ČR ze dne 20. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření (odkaz: https://zsprosetice.cz/node/1023) se omezuje s účinností ode dne 2. listopadu  2020 do 20. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Od 2. 11. 2020 pokračuje distanční výuka ve všech ročnících základní školy a v přípravné třídě, ve které děti plní povinné předškolní vzdělávání.

Distanční výuka je pro všechny děti a žáky povinná.

Zákonný zástupce je i nadále povinen omlouvat nepřítomnost svého dítěte ve výuce podle pravidel pro omlouvání stanovených ve školním řádu.

O dalších změnách vás budeme informovat na webových stránkách školy.

 

Mgr. Marcela Prokůpková, ředitelka školy