Projekt Vzděláváním pro budoucnost

LogolinkNaše škola realizuje projekt s názvem VZDĚLÁVÁNÍM PRO BUDOUCNOST, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001169, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Projekt je zaměřen na:

 

-        personální podporu – školní asistent působící na škole po dobu jednoho roku;

 

-        profesní rozvoj pedagogů ZŠ - další vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, inkluze a mentoringu, vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ, tandemová výuka;

 

-        extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

 

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových

kompetencích.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.