Informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2020-2021

Škola

Odkaz na web MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021: https://zsprosetice.cz/node/1030

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání
jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021: https://zsprosetice.cz/node/1031

Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání: https://zsprosetice.cz/node/1032  

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání: https://zsprosetice.cz/node/1033