Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února, MŠMT ČR

Škola

Úplné znění usnesení vlády o změnách provozu škol a školských zařízení naleznete zde: https://zsprosetice.cz/node/1074