INFORMACE PRO RODIČE dětí v přípravné třídě - školní rok 2021/202

Škola

Pomůcky do přípravné třídy:

  • Přezůvky
  • Cvičební úbor – vše podepsané: tričko, tepláky/legíny, boty se světlou podrážkou – cvičky/ tenisky (zvažte tkaničky, dítě si samo zavazuje)
  • Box se svačinou, ubrousek, láhev na pití (vhodný šroubovací uzávěr)
  • Batoh na záda (aktovka není potřeba) na každodenní nošení svačiny, penálu, desek.
  • Penál s pastelkami, ořezávátko, tuhé lepidlo úzké (nůžky, náhradní pastelky obdrží ve škole)
  • Desky s drukem, plastové, velikost A5 (na ŽK, notýsek)
  • Krabice nebo balík papírových kapesníků (1ks na pololetí)
  • Klíčenku – šňůrku na krk, pokud bude chodit na obědy, vhodné na čip (případně na šatní klíč)   

 

Rozvrh hodin – první týden:     

Středa      1. 9.       8, 00  -    8, 45  hod.                                        

Čtvrtek    2. 9.       8, 00  -    9, 40  hod.                                      

Pátek       3. 9.       8, 00  -  10, 45  hod.                         

Stálý rozvrh bude v žákovské knížce v prvním týdnu k nahlédnutí.

Jeden den bude 5 vyučovacích hodin, čtyři dny budou pouze čtyři vyučovací hodiny.

 

Zahajovací třídní schůzky budou součástí seznamovací hodiny ve středu 1. 9. 2021 od 8,00 – 8,45 hod.

 

Organizace vzdělávání v přípravné třídě:

Příchod do školy od 7,40 – 7,55, pokud dítě již není umístěno v ranní družině. Včasný příchod do školy je žádoucí z důvodu přípravy na vyučování (přezouvání, převlékání, přesun do třídy, toalety). Rodiče doprovází pouze k budově, v šatně probíhá pedagogický dohled nad dětmi.

Svačinová přestávka 9,40 – 10,00 hodin (děti často nevydrží do svačiny, pokud nejsou řádně nasnídané). Po svačině je každodenní vycházka samozřejmostí, vhodné oblečení, obuv je podmínkou (pouze za deště se ven nechodí).

Po vyučování přechází děti do družiny nebo do šatny, do jídelny pod dozorem pedagoga. Děti jsou předávány rodičům u vchodu do školy, nebo u vchodu do družiny, dle domluvy. Pedagogický dohled vypouští děti po vyučování ze školy,  zákonný zástupce zodpovídá za dítě mimo budovu školy.

Informace o změnách (odchod z družiny, po vyučování, absence oběda) zákonný zástupce pravidelně uvádí do notýsku, dítě předloží učitelce. Docházka během předškolního vzdělávání je povinná, zákonný zástupce musí omlouvat absenci dítěte písemně do omluvného listu v žákovské knížce. Omlouvání absence zákonný zástupce uvádí neprodleně. Pokud je absence více jak tři dny, zákonný zástupce kontaktuje školu a omlouvá dítě telefonicky již během nemoci.  Informace o změnách, pochvaly, hodnocení, akce uvádí učitelka do žákovské knížky, rodiče podpisem stvrzují seznámení se změnou.

Rodinné důvody omlouvá škola pouze jeden den za čtvrt roku. Kontakty do školy (jídelna, sekretariát školy) budou k nahlédnutí na přední straně žákovské knížky.