Pasování na čtenáře žáků 2. A

Ostatní aktivity
Školní družina

V loňském roce se z epidemiologických důvodů akce nemohla uskutečnit, proto byli žáci pasování až nyní. Všichni se moc těšili na setkání s královnami Písmenkového a Pohádkového království. Děti se naučily hezkou básničku o knížkách, kterou přednesli Aleksandra Jakovleva a Adam Ivanovskij. Zodpovědně a správně druháci zodpověděli všechny otázky královen a Ellen Kolíčková přečetla slavnostně slib, kterým se všichni zavázali mít knihy vždy v úctě. Pak každý usedl do královského křesla a královským mečem byl pasován na rytíře Čtenářského řádu. Odměnou všem byl dárek v podobě volného vstupu do knihovny na jeden rok a hezká dětská knížka.

Poděkování patří pracovníkům Regionální knihovny Teplice, kteří tradiční akci pro školy zorganizovali a podporují tak zájem o knížky a rozvoj čtenářství u nejmenších dětí.

 

Mgr. Katarína Mižu, třídní učitelka