Výlet 5. B na letiště

Exkurze a výlety
Škola

Poutavou přednášku a jednotlivé stroje dětem ukázal a popsal pan Vladimír Bärtl, bývalý ředitel ZŠ ve Velkém Březně na Ústecku, který se aktivně i přes svůj pokročilý věk věnuje létání na rogalu. Žáci zhlédli přibližně 30 strojů, a to nejen těch provozuschopných, ale i letadel ve výstavbě. Žáci měli možnost si všechny stroje prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Pan Bärtl dokonce umožnil některým žákům posadit se do svého rogala a seznámil je s obsluhou stroje. Prohlídka byla zakončena návštěvou klubovny s fotografiemi a vrtulemi letadel, které byly poškozeny nesprávným dosednutím letadla na zem. Všem zúčastněným dětem se líbila nejen prohlídka letiště, ale i zastávka u 62 m vysokého vodojemu.

 

Mgr. Lenka Müllerová, třídní učitelka