Třídní výlet IV. A - návštěva Mýdlárny u Zámku Teplice

Exkurze a výlety
Škola

Nejdříve si žáci prohlédli prostory, ve kterých se vyrábí i prodává mýdlo všech možných složení a tvarů. Pak si vyslechli povídání o historii mýdlárny a výrobě, různém složení, použití a vůni mýdel. Po této zajímavé přednášce se žáci přesunuli do sklepních prostor, kde si mohli prohlédnout komůrku kata Jana Mydláře a místního ducha Barborku a také předměty z minulých dob.

Další část návštěvy byla věnována výrobě mýdel, které si žáci vlastnoručně vyrobili, zabalili a odnesli domů. Ve zbývajícím čase si ještě mohli zakoupit mýdla a další výrobky domů jako dárek.

Tato akce se žákům i podruhé velmi líbila a určitě se sem rádi opět vrátí.

Mgr. Lenka Kristová, třídní učitelka